Harrild Hede

19-12-2008
  • Midtjylland
  • Folder
  • Vandretursfolder
  • Publikation

Vandretursfolder nr. 14


Vandretursfolder Harrild Hede

Harrild Hede ligger mellem Ikast og Brande umiddelbart vest for Den Jyske Højderyg, og i et af de største øde områder i Midtjylland. Her er der mulighed for at opleve åben lyng- og græshede, der veksler med plantage og rene, hurtigtstrømmende vandløb. Man kan også opleve en særlige fauna, idet denne natur giver gode betingelser for hjortevildt og nogle sjældne fugle.

Udgivet af Naturstyrelsen. Revideret 2005. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


55 naturområder:
Det midtjyske søhøjland

Naturområder

Gribskov. Foto: Tobias Markussen

Find inspiration til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Find naturområde

English / Deutsch

Mange af vandretursfolderne findes også på engelsk og tysk.

Engelske vandretursfoldere (English)

Tyske vandretursfoldere (Deutsch)

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på
Dansk Skovforenings hjemmeside .