Oplev Søby Brunkulslejer

20-03-2009
  • Friluftsliv
  • Midtjylland
  • Folder
  • Historie og natur
  • Publikation

Folder om de naturoplevelser, du kan få i Søby Brunkulslejer ved Herning. Og om faren for skred.

Historisk folder om Søby Brunkulslejer Søby Brunkulslejer ligger mellem Kølkær og Fasterholt 13 km sydøst for Herning. Frem til ca. 1970 blev her udvundet brunkul dannet i tertiærtiden for 10-25 mio. år siden. Man gravede dybt for at nå brunkulslagene, nogle steder mere end 30 meter. Det bortgravede sand blev lagt op i “tipper” (høje sandbjerge), mens enorme mængder vand blev pumpet bort, da flere grundvandsårer blev gennemgravet. Når en kulgrav (et leje) var tømt for brunkul, lå det tilbage som et stort åbent krater i det flade landskab med rækker af tipper. Da brunkulsgravningen ophørte, og pumperne blev stoppet, steg vandet. Lejerne blev til søer, hvorefter de nærmeste sandtipper skred ud. Da vandet heller ikke længere kunne følge faste grundvandsårer, førte det til talrige skred og sætninger, og nye søer opstod og ændredes.

Læs i denne folder om et spændende naturområde og hvor du skal passe på mht. skredfare.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen 2009. Må citeres mod kildeangivelse.

Se hele Naturstyrelsens publikationsoversigt

Læs mere om emnet:

Naturområder

Gribskov. Foto: Tobias Markussen

Find inspiration til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Find naturområde

Naturen netop nu

Naturen netop nu. Foto: Colourbox

Hvad gør skovens dyr om vinteren? Hvornår vågner bierne igen? Hvilke blomster kan jeg finde i naturen om sommeren? Vi har samlet et overblik over, hvad der sker i naturen netop nu .