Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Pattedyr

Pattedyr er dyr, hvis hud er beklædt med hår, som føder levende unger, og hvor hunnerne har mælkekirtler og ammer deres unger.

kronhjort

Pattedyr er dyr, hvis hud er beklædt med hår, som føder levende unger, og hvor hunnerne har mælkekirtler og ammer deres unger.

I Danmark har vi ca. 50 arter af pattedyr, som lever vildt. Det er f.eks. pindsvin, forskellige arter af flagermus, hare, egern, husmus, ræv, grævling, gråsæl, kronhjort og marsvin.

De fleste pattedyr, som lever vildt i Danmark, er fredede .

Miljøministeren afgør, hvilke arter, der må jages, og fastsætter jagttiderne. En del af arterne kan jages i nogle måneder om året.

Hvis du vil vide mere..

Hovdyr

I den danske natur findes kun parrettåede hovdyr: krondyr, rådyr, dådyr, sika og vildsvin.

Harer

Haren og vildkaninen er et gnaverlignende pattedyr, hvis tandsæt minder om gnavernes.

Hvaler

Hvidnæse og marsvinet er de mest almindelige hvalarter i Danmark, men vi får også af og til besøg af andre arter.

Flagermus

Flagermus udgør ordenen Chiroptera, der omfatter omkring 650 nulevende arter.

Insektædere

Insektæderne tæller spidsmus muldvarper og pindsvin. Fælles for dem er et dårligt syn og en god lugtesans.

Gnavere

Gnaverne er den største pattedyrorden og tæller mus, rotter og egern.

Rovdyr

Rovdyr er specialiserede i at jage og æde andre dyr. Enkelte arter er dog ikke kødædende.

Sæler

Der findes 35 sælarter, men kun den spættede sæl og gråsælen er hjemhørende i danske farvande.