Digitale plan-værktøjer:

Danmarks Miljøportal

Her lægger kommunerne deres plan-forslag, som alle får adgang til, når de sendes i høring eller i offentlig debat.

Danmarks Miljøportal

PlansystemDK

Her lægger kommunerne planer efter planloven. På PlansystemDK standardiseres plandata og stilles til rådighed for alle.

PlansystemDK

Det -danske -plansystem

Planloven fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem miljøministeren og 98 kommunalbestyrelser.

Læs mere

Landsplanlaegning

Den fysiske planlægning er op til hvert enkelt EU-land, men erfaringsudveksling, fælles undersøgelser og regionale støtteordninger bidrager til den bedst mulige planlægning i EU.

Læs mere

Vvm

Der gennemføres miljøvurderinger forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Læs mere