EU-udbud af hovedentreprise på opførelse af Hammershus Besøgscenter

04-09-2015

Frist for anmodning om prækvalifikation:
Fredag den 2. oktober 2015 kl. 12.00

undefined
Illustration: Christoffer Harlang & Arkitema Architects

I forbindelse med byggeriet af nyt besøgscenter ved Hammershus på Bornholm udbyder Naturstyrelsen hovedentreprisen i prækvalifikation.

OBS! Vær opmærksom på, at anmodninger ikke modtages som mail.

Anmodningen skal sendes med post til Naturstyrelsen, att. skovrider Søren Friese, Ekkodalsvej 2, 3720 Åkirkeby.

Spørgsmål til udbuddet

Alle spørgsmål, der modtages senest 14 dage inden udløbet af anmodningsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der modtages senere end 14 dage før anmodningsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan ske senest 6 dage inden udløbet af anmodningsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af anmodningsfristen, vil ikke blive besvaret, med mindre spørgsmålene er uvæsentlige.

Alle spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål, svar og eventuelle rettelser vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort nedenfor:

Rettelse 1:

For de firmaer, der bliver prækvalificeret, er længden af tilbudsfasen blevet forlænget. Tilbudsfasen stræker sig nu over mere end 40 dage.

En tilrettet tidsplan fremgår med korrekturtegn af "prækvalifikationsmateriale".   

 

***  

Det kommende besøgscenter ved Hammershus er gjort muligt gennem en generøs donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.