Kemiske analyser af grundvand og biota for Naturstyrelsen

26-11-2015

Udbuddet er udløbet 19. januar 2016.

I forbindelse med NOVANA – det nationale overvågningsprogram – udtager Naturstyrelsen prøver i grundvand samt i muslinger og fisk. Prøverne analyseres på certificerede laboratorier.

Disse kemiske analyser af grundvand og biota har Naturstyrelsen nu sendt i EU-udbud. Udbuddet er opdelt i tre delaftaler. Tilbudsgivere kan vælge at afgive tilbud på den ene, to eller alle tre delaftaler.

Naturstyrelsen ønsker at indgå aftale for 22 måneder fra den 15. februar 2016 til 31. december 2017 med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.


English – Link to tender documents


ATTENTION
Corrections – 12. januar 2016
Question and answer list – 14. januar 2016


 

Dokumenter

Udbudsbetingelser inkl. bilag 1 og 2

Bilag 3 Udbudsbekendtgørelsen

Bilag 4 Kravspecifikationer

Bilag 5 Tilbudslister og analysepakker

Bilag 6 Kontrakt udkast

 

Underbilag

Underbilag 1 Tjekliste

Underbilag 2 Skema service

Underbilag 3 Specifikke vilkår

Underbilag 7 Supplerende dokumentation