Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Klaptilladelse til indsejlingen til Mariager Fjord.

25-11-2015

Naturstyrelsen har meddelt Fjordudvalget for Mariager Fjord tilladelse til at klappe (dumpe) 200.000 m3 oprensningsmateriale over 5 år fra indsejlingen til Mariager Fjord. Klagefristen udløber den 23. december 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 200.000 m3 oprensningsmateriale fra nærmere afgrænsede områder fra indsejlingen til Mariager Fjord. Materialet kan klappes på klapplads K_155_11, Als Odde, som ligger i Ålborg Bugt øst Mariager Fjord.

Tilladelsen udløber den 15. december 2020. Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her .

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . Klage skal ske senest den 23. december 2015 via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes automatisk videre gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen. Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93 58 81 29.

Abonnér på annonceringer

Få en mail, når der er en ny annoncering om: