Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Klaptilladelse til Middelfart Marina

13-11-2015

Naturstyrelsen har meddelt Middelfart Lystbådehavne en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 2.500m³ oprensningsmateriale fra Middelfart Marina. Klagefristen udløber 11. december 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Middelfart Lystbådehavne en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 2.500m³ oprensningsmateriale fra havnebassinet i Middelfart Marina. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Skanse Odde (K_164_02).

Tilladelsen udløber den 14. december 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her .

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93588139.


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på  www.nmkn.dk .

Klagefristen udløber 11. december 2015.

Abonnér på annonceringer

Få en mail, når der er en ny annoncering om: