Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Klaptilladelse til Omø Havn

11-11-2015

Naturstyrelsen har meddelt Korsør Havne en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 3.500m³ oprensningsmateriale fra Omø Havn.
Klagefristen udløber 9. december 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Korsør Havne en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 3.500m³ oprensnings- og uddybningsmateriale fra bassinerne i Omø Havn. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Glænø (K_033_02). Tilladelsen udløber den 10. december 2020. Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her . Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93588139.


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk . Klagefristen udløber 9. december 2015.

Abonnér på annonceringer

Få en mail, når der er en ny annoncering om: