Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Klaptilladelse til Rømø Havns søndre bassin.

24-11-2015

Naturstyrelsen har meddelt Kystdirektoratet tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 30.000 m3 oprensningsmateriale fra Rømø Havns søndre bassin. Klagefristen udløber den 22. december 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Kystdirektoratet en 2-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 30.000 m3 oprensningsmateriale fra nærmere afgrænsede områder i Rømø Havns søndre Bassin. Materialet kan klappes på klapplads K_111_01, Rømø, som ligger i Vadehavet øst for Rømø. Tilladelsen udløber den 15. december 2017. Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her . Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . Klage skal ske senest den 221. december 2015 via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes automatisk videre gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen. Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93 58 81 29.

Abonnér på annonceringer

Få en mail, når der er en ny annoncering om: