Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Klaptilladelse til Thyborøn Færgeleje

17-11-2015

Naturstyrelsen har meddelt Lemvig Kommune en 3-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 4.000m³ uddybningsmateriale fra Thyborøn Sydhavn. Klagefristen udløber 15. december 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt LEmvig Kommune en 3-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 4.000m³ uddybningsmateriale fra Thyborøn Sydhavn i forbindelse med ombygning af færgelejet. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Gåseholm 2 (K_156_14).

Tilladelsen udløber den 31. december 2018.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her .

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93588139.


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk .

Klagefristen udløber 15. december 2015.

Abonnér på annonceringer

Få en mail, når der er en ny annoncering om: