Det Grå Fyr Fugleoplevelsescenter Udbud - International projektkonkurrence

09-10-2015

Naturstyrelsen inviterer interesserede til at deltage i en international idé- og projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling omfattende en totalentreprise på udvikling af koncept og idé, udstillingsopbygning, udvikling af udstillingsindhold og formidling ved Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr, Skagen.

undefined

undefined

Se video fra Fyret: Tag med på helikoptertur (Have a look from above!)

Konkurrencen er både ambitiøs og usædvanlig med et koncept, der skal gøre centret internationalt kendt som forskningsformidlingssted og som besøgsattraktion. Designet skal kombinere det videnskabelige arbejde på stedet med formidling til de mange årlige besøgende. Skagen besøges hvert år af 1,6 mio. turister.

Tilbudsgiver skal forestå den totale opgave som udstillingsentreprenør med følgende hovedopgaver: tegningsmateriale, grafik, produktion af elementer til udstilling, installering af elementer, produktion af film, animationer el. lign. til projektioner, skærme m.m. Endvidere udvikling af app samt support i 5 år af udstillingens tekniske elementer. Opgaven skal resultere i tilvejebringelse af udstilling / oplevelsesrum i international topklasse til formidling året rundt i et nytænkende koncept af det i særklasse unikke fugletræk ved Skagen. 

Anmodning skal være den ordregivende myndighed i hænde senest tirsdag den 13. oktober 2015, kl. 16:00 og sendes eller indleveres til:

Miljø- og Fødevareministeriet,  Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen - Att. Jacob Funder

 

Design contest notice The Grey Lighthouse, Bird Observatory and Visitor Center, Skagen, Denmark.

International project competition


The Danish Nature Agency, hereby sends out an invitation to participate in an international project competition with subsequently negotiated contract comprising the task of a total enterprise on development of concept and idea, exhibition building, development of exhibition content and services for Bird Observatory and Visitor Center the Grey Lighthouse, Skagen, Denmark.

undefined

The competition is both ambitious and unusual with a concept designed to make the Centre internationally known for research dissemination and as a visitor attraction. The design must combine the scientific work on the center with dissemination to the many annual visitors. Skagen is visited every year by 1.6 million tourists.

undefined


Tenderer conducts the total job as exhibition contractor with the following main tasks for the experiential space: drawings, graphics, production of devices for experiential space, installation of elements, production of films, animations, and the like for projections, screens, etc. Further development of app, as well as support for 5 years of the exhibition's technical elements. The assignment must result in the provision of exhibition / experience dissemination at an international top class level for dissemination year round in an innovative concept of the outstanding bird migration at Skagen, Denmark.

undefined

Requests must reach the contracting authority no later than Tuesday, October 13, 2015, at 16:00 (4 p.m.) and sent or delivered to:

Ministry of Environment and Food, the Danish Nature Agency, Vendsyssel Sct. Laurentiivej 148, DK-9990 Skagen - Att. Jacob Funder.

EU Bekendtgørelse 2015 S 178-324146 og udbudsbetingelser:

Det Grå Fyr - Bekendtgørelse udstilling-oplevelsesrum.pdf

Betingelser_prækvalifikation_projektkonkurrence_Det_Grå_Fyr.pdf

 

Bilag:

Bilag 1.docx

Bilag 2.docx

English translation:

EU notice 
2015 S 178-324146 and tender specifications

English version - Design contest EU notice 2015 S 178-324146.pdf (1)

English version - Tender specifications for Design contest EU 2015 S 178....pdf

 

Annexes:

Annex 1.docx

Annex 2.docx


Spørgsmål/svar (Q/a)

 SPØRGSMÅL-SVAR -- QUESTIONS AND ANSWERS. 8 okt.pdf

Planoversigt/ Plan Overview

Planoversigt - Plan Overview.pdf