Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Oversigt over arealerne

Udsigt til Himmelbjerget. Foto. Rune Hauskov Kristiansen

Naturstyrelsen – Søhøjlandet ejer samlet 6104,7 ha.
Ca. 63 % af arelaet er skovbevokset. Heraf udgør løvtræ ca. 37 % mens resten er bevokset med nåletræ. Søer udgør ca. 12 % af det ikke skovbevoksede areal.
Her nedenfor er anført, hvilken skovfoged der er areal-ansvarlig for de enkelte arealer. 

 

Skov nr

Skov navn

Areal

101

Kobskov Øst

80,5

102

Østerskoven, østlige del

379,4

103

Nordskov

1001,4

104

Bjørnholt

65,7

105

Arealer ved Skæring og Egå

9,3

106

Ajstrup Strand Og Norsminde

19,3

107

Areal ved Brabrand Sø

0,4

108

Stendysse ved Ormslev

0,0

109

Kollens Mølle

2,6

110

Bærmose- Himmerige Skov

215,4

111

True Skov

443,2

112

Hvinningdal Skov

147,6

113

Solbjerg Skov

129,5

114

Anebjerg Skov

110,9

115

Geding Skov

28,5

116

Rugballegård Skov

105,7

201

Snabegård Skov

135,4

202

Velling Skov

373,0

203

Arealer i og ved Bryrup

12,1

204

Illerup Ådal

32,3

205

Opholds- og stiarealer ved Stilling Sø

7,0

206

Areal ved Solbjerg Sø

8,4

207

Ring Kloster

0,7

208

Fårbjerg

3,7

209

Naturstien Horsens-Silkeborg

83,6

210

Slaggård Banke

2,2

211

Vorsø mm.

62,3

212

Trustrup Høje

8,3

213

Tunø og småøer

35,0

214

Arealer på Samsø

329,0

215

Naturstien Stenballe Sund-Haldrup

9,3

216

Meden Kirkeruin

0,0

217

Kysing Strand

6,0

218

Hølken Strand

9,5

219

Spøtterup Strand

1,8

220

Hou Strand

1,3

221

Hundslund-Åkjær natursti

9,5

222

Mosevej

0,1

301

Thorsø Bakker

180,6

302

Lovdal Skov

33,4

303

Sønderskov

692,5

304

Himmelbjerget

154,5

305

Høgdal

53,8

306

Østre Stenhule

68,0

307

Alling, vestlige del

7,6

308

P-plads syd for Alling

0,1

309

Arealer ved Maskenkol

0,6

310

Areal ved Knudsø syd for Tørring

3,8

311

Knudhule Strand

18,7

312

Kallehave

39,2

313

Odderholm

26,5

314

Dalgård

56,1

315

Mariedal

40,2

316

Klostermølle mm.

60,4

317

Ny Vissingkloster

88,7

318

Vestbirksøerne

59,4

319

Mossø Brå

31,7

320

Bryggebjerg

0,0

321

Birkhede

7,6

322

Hulbakken

8,0

323

Øm Kloster

0,1

324

Pindals Mose

0,6

325

Vilholt

0,5

326

Siim Skov

46,8

401

Lysbro Skov

153,3

402

Østerskoven, vestlige del

18,0

403

Vesterskov

684,8

404

Sminge kanolejrplads

0,7

405

Gjern Bakker

33,7

406

Anderiet mm.

4,6

407

Bøsmølle Bro

0,2

408

P-plads ved Nebel Bæk

0,1

409

Trækstien

15,8

410

Kobskov Vest

82,0

411

Sorring

0,0

 

 

6542,0

 

 

 

 

 

6542,0