Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen Sønderjyllands arealer

Naturstyrelsen Sønderjylland dækker et areal på 10.000 ha. Arealerne strækker sig fra den dansk-tyske grænse i syd op til kommunegrænsen mellem Haderslev og Kolding i nord samt fra plantagerne vest for motorvej E45 til løvskovene på Als i øst.

Få km. øst for motorvejen løber israndlinien. Studerer man jordbundsstrukturen, vil man opdage en markant forskel på jorden fra øst, til jorden i vest. Ved motorvejen er jorden meget sandet, og jo længere man drager mod øst, jo mere leret bliver jorden.

Dette giver sig også til udtryk i træartsfordelingen. Nåletræet dominerer i det vestlige område af distriktet, indtil stormen i 1999 væltede store arealer. Stormen gik hårdt ud over plantagerne, som nu står tilplantet, med et mere alsidigt valg af planter.

Langs Flensborg fjord og ned til Gråsten skovene og omkring Aabenraa vokser der fortrinsvis bøg. På Als findes nogle af landets bedste bøgearealer. De særdeles gode dyrkningsforhold, giver store muligheder for en naturnær drift, idet den naturlige selvforyngelse meget let finder sted. På Als har bøgen heller ikke de samme problemer med misfarvning af veddet, som det ellers kan opleves andre steder i Danmark.

 

Skov nr

Skov navn

Areal

101

Karholm

4,6

102

Nørreskov

740,5

104

Øvelgunde Fredskov

21,9

105

Fryndesholm

36,1

107

Græskobbel

3,6

108

Oleskobbel

59,1

109

Blommeskobbel

42,3

110

Rumohrsgård Dyrehave

31,8

111

Ketting Nor

64,7

113

Oldenor

48,2

201

Lambjerg Indtægt

98,0

202

Sønderskov

411,2

203

Augustenborg Skov

33,2

204

Made Skov

19,4

205

Arnkil Skov

105,7

206

Arnkil Maj

12,1

207

Midtskov

5,3

208

Fredskov

13,1

209

Rønhave Skov

5,0

210

Mjang Dam

127,8

211

Hartsø Strand

3,9

213

Dybbøl

198,4

214

Nydam Mose

2,9

301

Roden Skov

146,5

302

Adsbøl Dam

4,1

303

Sø- og Lystskovarealerne

75,2

304

Over- og Nederstjernen

34,0

305

Dyrehaven

113,9

306

Rinkenæs Skov

275,2

307

Buskmose Skov

82,6

308

Avnbøl Sned

43,8

309

Bøffelkobbel

14,0

310

Skodsbøl Skov

87,4

311

Skelde Folekobbel

29,9

312

Skelde Kobbelskov

72,8

313

Opholdsarealer ved Iller Strand

1,3

314

Helligsø

15,0

315

Nybøl

6,6

401

Arealer ved Stranderød Bugt

0,7

402

Kelstrup Fredsskov

68,6

404

Kelstrup Plantage

330,6

405

Rode Skov

69,4

406

Kiskelund Plantage

64,5

407

Kollund Skovholm

1,6

408

Kruså Skov

17,5

409

Mølleskov

4,7

410

Store Okseø

8,3

411

Hønsnap Skov

82,7

412

Gårdbæk Skov

19,9

413

Waldeck Skov

4,5

414

Rønshovedskovene

14,0

415

Gammelmose Skov

32,1

416

Lyreskoven

30,9

501

Parcel i Søndermose

3,6

502

Frøslev Plantage

1042,7

503

Frøslev Mose

334,7

504

Kragelund Mose

10,3

505

Vejbæk Skov

86,7

506

Bommerlund Plantage

672,5

507

Oksekær

2,9

508

Søgård Skov

160,5

509

Skov ved Bjerndrup Mølleå

0,8

510

Bøghoved

19,6

511

Areal ved Assenholm

17,5

512

Areal syd for Sønder Hostrup

3,2

513

Hostrup Krat

30,7

514

Kæmpehøj i Hostrup Skov

0,0

515

Arealer på Varnæs Hoved

80,3

516

Årtoft Plantage

250,0

517

Torp Plantage

210,1

518

Bolderslev Skov

156,3

519

Hjordkær

7,1

520

Årup Skov

285,6

521

Sønderskov, Aabenraa

104,8

522

Hjælm

50,1

523

Vestermark

120,0

524

Langbjerg Skov

49,6

525

Søst Skov

77,1

526

Rise Skov

123,9

527

Nørreskov, Aabenraa

97,6

528

Jørgensgård Skov

171,4

530

Rhedersborg Skov

37,0

531

Rugbjerg Plantage

163,6

532

Lerskov Plantage

139,3

533

Rundemølle

5,1

534

Kalvø mv.

42,3

535

Jagtprøvebane

8,9

536

Strangelshøj

0,6

537

Hjarup Mose

6,8

538

Arealer ved Potterhusvej

18,7

601

Hop Sø

15,5

602

Tormaj

11,1

603

Hytterkobbel

137,7

604

Fredshule

10,8

605

Abkær Mose

36,9

606

Femhøje

3,3

607

Haderslev Sønderskov

146,7

608

Pamhule Skov

355,0

609

Hjelmvrå

51,1

610

Teglholt

39,5

611

Tørning Mølle

90,2

612

Sandkule

46,7

613

Ladegård eng

10,8

614

Elkær dambrug

4,6

615

Vesterskov

188,1

616

Østerskov

185,5

617

Nautrupgård Skov

9,4

618

Tamdrup Høj

0,2

619

Årø Skov mm

54,2

621

Keldet Skov

8,6

622

Loft Skov

18,0

623

Revsø Skov

214,3

624

Gravhøj i Sommersted

0,1

625

Areal ved Råde Strand

2,9

626

Slivsø

197,6

 

 

10271,8

 

 

 

 

 

10271,8