Brugerråd Naturstyrelsen – Nordsjælland

The purpose of the User Council is to strengthen the involvement of local citizens in the operation and utilization of the population's forests, and they must increase the influence of the users on this. An exchange of views in a local forum can identify wishes, which, from the users point of view, are very important, but which may be difficult to capture for the governors 'governors.

Council is rådgivende over Naturstyrelsen - Nordsjælland in questions about the use and operation of our areas. Dets sammensætning kommer til at fremgå af nedenstående liste. Skovrideren is chairman of the council, who meets at least twice a year. Naturstyrelsen - Nordsjælland fungerer som sekretariat for rådet.

User council meetings can be held as public meetings or included in other arrangements.

Kommende møder: 

3. maj 2018 Ordinær brugerrådsmøde m. ekskursion
4. oktober 2018 Ordinært møde

Medlemmer af Brugerrådet for Naturstyrelsen Nordsjælland:

Organisation Repræsentant
Danmarks Jægerforbund, Nordsjælland Christian Færch Jensen
Danmarks Naturfredningsforening

Helle Øelund 

Friluftsrådet i Nordsjælland Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland Inge Hansen
Holbo Herreds Kulturhistoriske Center Liv Appel
Nordsjællands Landboforening Søren Hansen 
Halsnæs Kommune

Inge Pedersen

Hillerød Kommune Kirstine Thoresen-Lassen
Gribskov Kommune Morten Jørgensen
Helsingør Kommune Anne-Marie Møldrup
Fredensborg Kommune Mette Jeppesen
Danmarks Idrætsforbund Bo Simonsen
Danmarks Sportsfiskerforbund Ejvind Hartmund
Dansk Vandrelaug Bente Nielsen

Referat af brugerrådemøde d. 4. okt. 2017
B
ilag:
Mail af 10. 7. 2017

Referat af brugerrådsmøde d. 2. maj 2017
Bilag:
Naturpakkeprojekter Hundetræningspolitik
Dogs
in Krogerupskovene Outdoor Council
on Dogs
MTB in Tisvilde
Fence Excursion Route

 

Referat af brugerrådsmøde d. 19. 9. 2016

Referat af brugerrådsmøde d. 2. 5. 2016

Referat af brugerrådsmøde d. 21. 10. 2015  
Powerpoint om ynglefuglene i Gribskov

Referat af brugerrådsmøde d. 13. 5. 2015

Referat af brugerrådsmøde d. 25. november 2014

Referat af brugerrådsmøde d. 22. oktober 2013

Referat af brugerrådsmøde d. 4. juni 2013
Kort over enhedens foreløbige forslag til zonering for udendørslivet Nature Agency's final note: "Zonering for outdoor activities on the Nature
Agency's areas"

Referat af brugerrådsmøde d. 14. november 2012
Powerpoints fra mødet

29. august Besigtigelser på arealerne. Ingen referat.
Notat om ny driftplan udleveret på besigtigelsen

Referat af Brugerrådsmøde d. 8. juni 2012
Powerpoints 9Mb pdf

Referat af Brugerrådsmøde d. 10. maj 2012
Foreløbig udkast til regler for færdsel på Arresø

Referat af Brugerrådsmøde d. 30. august 2011
Generel orientering
Friluftsliv m.v. v. AJO
Søbrugerrådene v. JOA
Natura2000 v. Ida
Driftplan v. JEL

Med udgangen af 2010 blev de to lokale enheder Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland og Skov- og Naturstyrelsen Øresund sammenlagt under navnet Naturstyrelsen Nordsjælland.

Referater fra møderne i de to gamle brugerråd:

SNS-Nordsjælland

SNS-Øresund

Andre lokale brugerråd:

Brugerrådet for Esrum Sø

Brugerrådet for Arresø

Hjortevildtgruppen for Region Nordsjælland

Dialogfora

General about user councils in Naturstyrelsen