Brugerråd Naturstyrelsen – Trekantsområdet

Alle Naturstyrelsens lokale enheder har har nedsat et brugerråd, som skal rådgive i driften af arealerne og iøvrigt være samarbejdsforum for de lokale enheder i den daglige drift.

Retningslinierne for brugerrådet finder du her: Retningslinier for brugerråd
Har du emner, som du gerne vil have brugerrådet til at drøfte, er du velkommen til at kontakte Naturstyrelsen Trekantsområdet, evt. via et medlem i brugerrådet.

Brugerrådets sammensætning

Navn Repræsentant for By
Per Delphin Danmarks Naturfredningsforening Randbøl
Jørn F. Andersen Friluftsrådet Sommersted
Poul Erik Buch Danmarks Idrætsforbund Jelling
Karsten Byrgesen Fredericia Kommune Fredericia
Inger Birkebæk Madsen Kolding Kommune, Miljøchef Kolding
Søren Peschardt  Vejle Kommune, Udvalgsformand  Vejle
Karl Grundal Billund Kommune, Leder af Natur og Miljø Billund
Lars Thomsen Billund Kommune, Byrådsmedlem Billund
     
Jørgen Hansen Vejle Fredericia Landboforening Randbøl
Keld Rasmussen Horsens Kommune, Naturchef Vejle
Per Nørmark Hedensted Kommune Uldum
Gunnar Bennedsen Danmarks Jægerforbund Viuf
Sten Nielsen DOF-Sydøstjylland Egtved
     
     
Gert Hougaard Rasmussen

Naturstyrelsen
Trekantsområdet

Sekretær for rådet

Inken Breum Larsen Naturstyrelsen
Trekantsområdet

Formand

Brugerrådsmedlemmerne er udpeget af den organisation, som de repræsenterer. Valgperioden er max. 4 år. Genudpegning er mulig
Distriktet har også nedsat et Jægerforum, der beskæftiger sig mere detaljeret med jagtudøvelse og jagtadministration på styrelsens  "egne" arealer og i Trekantsområdets tilsynsområde.