Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

 

Driftsplan Østsjælland

Plan for Naturstyrelsens områder

 

Gældende driftsplan
oversigtskort-osj-imagemap

"Kvæg er effektive naturplejere. De skaber afveksling mellem skov og lysåbne områder ved at holde bevoksningen nede"

Skovrider Kim Søderlund

Flere køer i omegnen

Der bliver større chancer for at møde en ko, når man går tur i skoven i hovedstadsområdet. Køerne skal skabe lysåben natur med mere biodiversitet. Der bliver en kvadratkilometer mere græsningsskove. Det bringer  

I både Vestskoven og Lystrup Skov vil nogle skovbevoksede arealer blive naturplejet af køer, så der skabes mere lysåben natur i disse skove. Borgerne vil fortsat have adgang, da køerne er harmløse.

Der vil også blive fokus på mere våd natur med blandt andet genoprettelsen af Maglemosen i Ganløse Ore. Driftsplanen fastlæger udviklingen for statens skove øst for hovedstaden frem til 2029.

Konkrete mål:

  • I alt en kvadratkilometer ny græsningsskov, hvor kvæg plejer naturen.
  • Genopretning af Maglemosen. Først otte hektar, senere samtlige 40 hektar.
  • I Nyvang Skov bliver opvæksten holdt nede for at skabe de bedste betingelser for den eneste naturlige forekomst af foldfrø.
  • Bekæmpelse af invasive arter som canadisk gyldenris og japansk pileurt.
  • Vandstanden hæves i Langemosen i Slagslunde Skov og i Bøllemosen i Uggeløse Skov.
  • Den sidste del af ridestinettet laves færdigt i Vestskoven.


Planen har været i høring

Driftsplanen for Østsjælland var i offentlig høring fra d. 1. august 2014 til d. 6. oktober 2014.

bliv-hoert-driftsplaner

De indkomne høringssvar er behandlet og indarbejdet i driftsplanen. Høringsnotat og materiale findes her:

Høringsnotat

Høringsbrev

Høringssvar

Høringsliste - Landsdækkende

Høringsliste - ØstsjællandLøbende planændringer

Løbende ændringer i driftsplanen fremgår herunder

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel kun i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Planændringer:

  • Der er ikke foretaget nogen planændringer


Sådan bliver en driftsplan til

driftsplaner-proces-horisontal