Høring

Driftsplanen var i høring i perioden fra 6/9 til 31/10 2006.

I den forbindelse blev der dels annonceret på hjemmesiden og i lokale medier, dels udsendt breve og informationsfoldere til berørte myndigheder og organisationer.

Der indkom følgende 6 høringssvar:

Naturstyrelsens respons på høringssvarene er sammenfattet i nedenstående notat:

-