Status for Naturstyrelsen – Thy

Disse afsnit indeholder den samlede status for arealerne på Naturstyrelsen – Thy pr 1. januar 2007.

1.1 Arealernes fordeling og karakteristik (pdf)

1.2 Klima (pdf)

1.3 Geologi, jordbund og grundvand (pdf)

1.4 Landskab og arealanvendelse (pdf)

1.5 Biologiske forhold (pdf)

1.6 Historiske forhold (pdf)

1.7 Friluftsliv (pdf)

1.8 Skovtilstand – forrådsstatus og analyse (pdf)

1.9 Regionplanlægning (pdf)

1.10 Internationale beskyttelsesområder .(pdf)

1.11 Fredninger og vildtreservater (pdf)

1.12 Naturskovsstrategien 1.13 Genbevaringsstrategien – udpegninger (pdf)

1.14 Forsøgsarealer og frøavlsbevoksninger (pdf)

1.15 Landsbrug (pdf)

1.16 Udlejning (pdf)

1.17 Biproduktion (pdf)

- Til hovedsiden -