Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Hammershus

Hammershus. Foto: Colourbox

Ruinerne af Hammershus blev ved kongelig forordning fredet i 1822. På det tidspunkt var hele slottet i kraftig forfald og totalt overbegroet af buske og træer. Flere bygninger lå halvt væltede og dækket af jord og bevoksning. Broen til ruinen var faldet sammen, og der var kun snævre trampestier der førte rundt på borgen.

Omkring 1880 begyndte Museumsinspektør Peter Christian Hauberg den enorme opgave, at rydde og frilægge hele ruinen for at kunne påbegynde restaureringsarbejdet af Hammershus. Bygning for bygning arbejder Hauberg sig igennem ruinen. Stilsikkert og tro imod det eksisterende murværk, restaureres Hammershus, til det billede vi ser i dag. Igennem 40 år bliver der genopbygget, rekonstrueret og istandsat overalt på ruinen, og alt bliver heldigvis grundigt fotograferet og dokumenteret ved hjælp af fine opmålinger. Bl.a. denne dokumentation danner i dag det altafgørende grundlag for den kontinuerlige vedligeholdelse og drift af nordeuropas største borgruin. Naturstyrelsen – Bornholm råder over meget fine og detaljerede opmålinger og mere end 1000 registreringsbilleder taget i perioden 1880 - 1940.

Hammershus. Foto: Naturstyrelsen Bornholm, arkiv

Hammershus hviler i dag i en drift- og vedligeholdelsesplan der på mange punkter præcist angiver hvad der skal gøres, og hvornår det skal gøres. Især plejen af de grønne arealer er sat i et system der tilgodeser alles interesser på bedste vis, for Hammershus er det sted i Danmark, hvor der er registreret flest levende fortidsminder.Det er selvklart at man ikke kan rydde bevoksninger og slå græs m.m. uden at tage hensyn til dette. Vi har hvert år besøg af biologer og botanikinteresserede fra hele landet.

Murværket forfalder hele tiden. Der er altid akutte murværksskader der skal udbedres, sten der er faldet ud af væggene, fuger der ikke er tætte, murkroner der fryser i stykker osv. De omkring 450.000 gæster der kommer hvert år, skal dog stadig på sikker og forsvarlig vis, kunne opleve ruinen som en borg, og få en fornemmelse af borgens størrelse, forsvarsforanstaltninger, de enkelte bygninger, formidlingen af livet og dagligdagen på borgen osv.

Selv om Hauberg var leder af et kæmpe restaureringsarbejde og mængden af det istandsatte murværk var enorm, blev han alligevel ikke helt færdig. Der er stadig større projekter der skal laves. Derfor er der, året rundt, altid en fast bemanding på stedet, også til at tage sig af de akutte opgaver der hele tiden opstår.

Dette vedligeholdelsesarbejde foregår udelukkende i de 7-8 varmeste måneder om året, Resten af året arbejdes der med at udbedre alle de slidskader der kommer på terræn, og istandsættelse af publikumsfaciliteter, såsom bænke, stier og veje, brolægning, generelle formidlingsforbedringer, skilteforbedringer m.m.

Besøg Hammershus og få en snak med restaureringsmedarbejderne. De kan altid fortælle hvad der sker lige nu og i fremtiden, hvilke specielle materialer der anvendes og hvilke principper og håndværksmetoder der arbejdes efter.

Hammershus. Foto: Naturstyrelsen Bornholm, arkiv
To sider af samme sag