Klitsyn i Thy

Klitsyn 2017 

Årets klitsyn afholdes 16. og 18. maj 2017 efter nedenstående plan:

Tirsdag den 16. maj 2017

Kommune

Tidspunkt

Klitområde

Mødested

Jammerbugt Kommune 

10.00

11:00

11:45

13:00

Thorup Strand

Grønne Strand

Slettestrand

Tranum Strand

Landingspladsen

Østlige p-plads

Slettestrand

Tranum Strand

Torsdag den 18. maj 2017

Kommune

Tidspunkt

 Klitområde

Mødested

Thisted

10:00

11:00

11:45

13:30

15:30

Lyngby

Stenbjerg

Vorupør

Klitmøller, Ørhage-Splittergab

Lild-Bulbjerg

P-pladsen

Landingspladsen

Redningshuset

Tolderstien

Spilhuset i Lild Strand

Se planen som pdf fil 

Klitsynsrapporter 2016