Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Sandflugtsprotokol

Klitsynsrapport 2004 15. juli, 2004

 

Strækning i Lemvig Kommune 

Den 25. maj, 2004, blev der foretaget klitsyn på den del af vestkysten, der ligger i Lemvig kommune.

I klitsynet deltog:

Fra Kystdirektoratet: Preben Friis
Fra Lemvig Kommune: Teknisk udvalgsformand Christian Futtrup Sørensen og Administrationschef Kirsten Eldon
Fra Naturstyrelsen,Klosterheden Statsskovdistrikt: Skovrider Thomas Borup Svendsen, Skovfoged Jesper Blom Hansen, skovfoged Jens Henrik Jakobsen og klitfoged Ole Nees.

Synsrapport:

Synet startede fra syd, ved kommunegrænsen mellem Lemvig og Ulfborg-Vemb kommuner. Området her er karakteriseret ved, at der ikke er særlige samfundsmæssige værdier truet af evt. sandflugt.

Der har de sidste år ikke været afset midler til sandflugtsdæmpning her, og området ser stadigvæk udtil at være i ro. Der var enighed om fortsat ikke at udføre dæmpningsarbejder.

Næste stop var ved Høfde Q. Lemvig Kommune, Fjaltring beboerforeing og Klosterheden skovdistrikt samarbejder her om opførelse af en toilet samt 2 stk shelters med bålplads. Planerne har krævet en dispensation fra klitfredningsbestemmelserne, som i skrivende stund er blevet meddelt fra Naturstyrelsen’s centraladministration. Man diskuterede også muligheden for at lave en ny alternativ udkørsel fra P-pladsen ved Høfde Q. På gode badedage kan der opstå store trafikale problemer omkring indkørslen til P-pladsen. En ensreting af trafikken ville sandsynligvis løse dette, og sikre at f.eks et redningskøretøj kan komme frem. Distriket ejer den bagved liggende mark, og er villig til at lægge areal til den "nye udkørsel".

Synsgruppen fortsatte til klitterne udfor Fjaltring Ferieby. Det har de sidste år været nødvendigt at udlægge faskiner i nogle store huller i klitterne, og dette arbejde må forsætte, da publikumspresset på området her er forholdsvis stort. Det blev også konstateret, at en lodsejer har ladet opføre en ca 10 m2 stor altan på stolper ud fra husets vestgavl. Der er ikke søgt dispensation fra klitfredningsbestemmelserne til dette, og den pågældende ejer vil blive kontaktet.

Hele strækningen i Lemvig kommune er karakteriseret ved at være uden nævneværdige sandflugtsmæssige problemer. Dette afspejles også i budgettet, der ligesom sidste år, er fastsat kr. 25.000. Der vil blive udlagt faskiner igen i området udfor Fjaltring Ferieby.
Ingen yderlig bemærkninger.

Følgende budget blev vedtaget:

Til dæmpning af sandflugt: kr. 25.000

Heraf vil Lemvig kommunens del udgøre: kr. 4.167,-

Klosterheden Statsskovdistrikt den 15.7.2004

Jesper Blom-Hansen
Skovfoged

Klitsynsrapport 2004 15. juli, 2004

Strækning i Thyborøn-Harboøre kommune

Den 25. maj, 2004, blev der foretaget klitsyn på den del af vestkysten, der ligger i Thyborøn-Harboøre kommune.

I klitsynet deltog:
Fra Kystdirektoratet: Preben Friis
Fra Thyborøn-Harboøre Kommune: Teknisk udvalgsformand Ole Toft
Fra Naturstyrelsen, Klosterheden Skovdistrikt: Skovfoged Jesper Blom-Hansen, skovfoged Jens Henrik Jakobsen og klitfoged Ole Nees.

Synsrapport:

Klitsynet startede i år syd fra. Der var ingen, der på forhånd havde meddelt, at de ønskede at møde synsholdet.

Første stop var de store klitter ud for Amazonevej, hvor distriktet over de sidste to år har udført et stort stykke arbejde med at få reetableret hjælmebeplantningen. Arbejdet er lykkedes, og den før helt nøgne klit er nu næsten dækket med hjælme, og dermed under kontrol.

Næste stop blev gjort ved den nye udstykning ud for Byskovvej. Arealet er ikke klitfredet, men støder mod vest op mod klitfredningslinien. Ole Toft oplyste, at man fra kommunens side er meget opmærksom på placering af de nye huse. Man vil ikke acceptere, at husene hæves over terræn ved at placere et hjørne af huset på en forhøjning på grunden og efterfølgende fylde op med påkørt jord under resten af huset. Der vil maksimalt blive accepteret en udligning af terræn på 0,5 m.

Sidste stop blev gjort ud for Hvilehjemsvej. Her har ejeren af den yderste grund, som forhindrer, at man kan gå fra Hvilehjemsvej direkte ned mod stranden, forsøgt at stoppe den færdsel der traditionelt har været. Der har været telefoniske henvendelser til distriktet om "det kunne være rigtigt". Da den østligste del af grunden ikke er klitfredet, er det ikke et forhold der reguleres af klitfredningsbestemmelserne, men må henvises til grundejerforeningen på stedet. Det kunne så også konstateres, at samme ejer her fjernet sand rundt om huset og gravet ind i den bagvedliggende klit. Huset er beliggende ca 2 m fra klitfredningslinien, og distriktet vil efterfølgende tage kontakt til ejeren for at aftale, hvordan der i fremtiden må fjernes sand.

Årets arbejder vil især være yderligere sikring af de store klitter ud for Amazonevej og Doblervej. Distriktet vil også lægge halm ud på ca 35 af de mest benyttede stier mellem sommerhusområderne og stranden. Dette gøres både for at "guide" publikum udenom meget følsomme områder og for at forhindre at vinden begynder af lave sandflugt på de ofte 2-4 meter brede stier.

Følgende budget blev vedtaget:

For hele strækningen: kr 300.000

Heraf vil kommunens del udgøre: kr 50.000,-

Beløb er excl. moms

Klosterheden Statsskovdistrikt den 15.7.2004

Jesper Blom-Hansen
Skovfoged