Sandflugtsadministration

Klitter og sandflugt

Klitsyn 2017

Nedenfor kan du se næremere om tidligere klitsyn.


Årets klitsyn afholdes 20. og 28. juni 2017 efter nedenstående plan:

Tirsdag den 20. juni 2017

Ringkøbing-Skjern Kommune 
(tidligere Ringkøbing Kommune):

08.3009.45

10.30

Start - p-pladsen vest for  
Vedersø Klit Badehotel

P-pladsen syd for Strandgaarden

P-pladsen ved Sidselbjerg Strand

Holstebro Kommune:

13.00

14.00

15.00

Start - Gaffelbjergvej 

Fjand Købmandsgård

Strandningsmuseet Thorsminde 

 

Onsdag den 28. juni 2017 

Lemvig Kommune

08.30

09.30

10.00

11.00

13.15 

Start v./p-pl. nord f. Thorsminde

Fjaltring Strand – Høfde Q

Fjaltring Ferieby

P-pladsen i sydenden af Vejlby

Harboøre Tange. Høfde 42

Eventuelle problemer vedrørende sandflugt/klitdæmpning, eller ønske om at møde klitsynsgruppen bedes meddelt pr. mail til eller pr. telefon til Jens Henrik Jakonsen på 20 31 11 80.

Klitsynsrapporter fra tidligere år kan ses længere nede på denne side.


Sandflugtsdæmpning og klitfredning

Efter Naturbeskyttelsesloven har Naturstyrelsen en række opgaver der vedrører klitfredning og sandflugtsbekæmpelse. En del af disse opgaver varetages af de lokale enheder. Naturstyrelsen i Vestjylland varetager således sandflugtsbekæmpelsen langs Vesterhavet fra Thyborøn til Houvig nord for Søndervig.

Sandflugtsbekæmpelsens omfang fastlægges på det årlige klitsyn, hvor det besluttes hvor og hvor meget der skal dæmpes. Dæmpningsarbejdet består hovedsageligt af plantning af hjelme, pålæggelse af kvas, påkørsel af halm på stierne og opsætning af faskiner. Desuden føres opsyn med klitternes tilstand.

Det daglige arbejde og tilsynet foretages af klitfoged Ole Nees (tlf. 97 83 49 16) og skovarbejder Gert Jensen (tlf. 25 27 63 83), med reference til skovfoged Jens Henrik Jakobsen (tlf. 20 31 11 80).

Efter Naturbeskyttelsesloven er strandbredden og klitterne langs Vesterhavet fredet i en afstand af 300 m fra klitfoden. Indenfor det fredede område er det uden særskilt tilladelse bl.a. forbudt at hegne, afgræsse, campere, telte, fjerne vegetation eller faskiner, opstille faste indretninger, grave og i klitterne er det endvidere forbudt at køre, ride, cykle og tænde bål.

Administrationen af klitfredningsbestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven - herunder behandling af ansøgninger om dispensation fra disse vareatges også af Naturstyrelsen ved Kystdirektoratet - se mere her

Mere detaljerede oplysninger om klitfredningsbestemmelserne - herunder klitfredningslinien -  fås ved henvendelse til Kystdirektoratet.

Henvendelse til: eller 72 54 36 64.

Klitsynsrapporter 2017

 

Klitsynsrapporter 2016

Klitsynsrapporter 2015

Klitsynsrapporter 2014

Klitsynsrapporter 2013

Klitsynsrapporter 2012

Klitsynsrapporter 2011

Klitsynsrapporter 2010

Klitsynsrapporter 2009

Klitsynsrapporter 2008

Klitsynsrapporter 2007

Klitsynsrapporter 2006

Klitsynsrapporter 2005

Ringkøbing-Skjern Kommune 
(tidligere Ringkøbing Kommune):

09.00


10.15

 


11.00

Start - P-pladsen vest for Vesterhavshotellet 
Vedersø Klit

P-pladsen syd f. Strandgaarden


P-pladsen ved Sidselbjerg Strand

Holstebro Kommune:

14.00

15.00

15.45

 

Start - Gaffelbjergvej 

Fjand Købmandsgård

Strandningsmuseet Thorsminde

 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune 
(tidligere Ringkøbing Kommune):

09.00


10.15

 


11.00

Start - P-pladsen vest for Vesterhavshotellet 
Vedersø Klit

P-pladsen syd f. Strandgaarden


P-pladsen ved Sidselbjerg Strand

Holstebro Kommune:

14.00

15.00

15.45

 

Start - Gaffelbjergvej 

Fjand Købmandsgård

Strandningsmuseet Thorsminde