Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Se plejeplaner

Jylland - Nord
2. Raabjerg Mile og Hulsig Hede

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

3 Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose

Høringsmateriale

4 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb

Høringsmateriale

5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Ås udløb

Høringsmateriale

6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å

Høringsmateriale

9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Høringsmateriale

10 Holtemmen, Højsande og Nordmarken

Høringsmateriale

11 Solsbæk

Høringsmateriale

12 Store Vildmose

Høringsmateriale

13 Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand

Høringsmateriale

14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Høringsmateriale

15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

Høringsmateriale

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Høringsmateriale

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Høringsmateriale

21 Ejstrup klit og Egvands Bakker

Høringsmateriale

22 Kielstrup Sø

Høringsmateriale

23 Vullum Sø

Høringsmateriale

24 Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø

Høringsmateriale

25 Vangså Hede

Høringsmateriale

26 Ålvand Klithede og Førby Sø

Høringsmateriale

28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø

Høringsmateriale

29 Dråby Vig

Høringsmateriale

43 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Høringsmateriale

44 Lild Strand og Lild Strandkær

Høringsmateriale

45 Korsø knude

Høringsmateriale

200 Navnsø med hede

Høringsmateriale

7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klint

Høringsmateriale

Jylland - Vest
30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk

Høringsmateriale

32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge

Høringsmateriale

35 Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker

Høringsmateriale

39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal

Høringsmateriale

40 Karup Å

Høringsmateriale

41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Høringsmateriale

63 Sønder Feldborg Plantage

Høringsmateriale

64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø

Høringsmateriale

65 Nissum Fjord

Høringsmateriale

66 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord

Høringsmateriale

68 Skjern Å

Høringsmateriale

69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Høringsmateriale

73 Lønborg Hede

Høringsmateriale

74 Husby klit

Høringsmateriale

75 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage

Høringsmateriale

224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage

Høringsmateriale

Jylland - Øst
49 Gudenå og Gjern Bakker

Høringsmateriale

51 Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs

Høringsmateriale

52 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå

Høringsmateriale

53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

Høringsmateriale

55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Høringsmateriale

56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Høringsmateriale

57 Silkeborgskovene

Høringsmateriale

58 Nordby Bakker

Høringsmateriale

76 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat

Høringsmateriale

78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord

Høringsmateriale

227 Mols Bjerge med kystvande

Høringsmateriale

230 Kaløskovene og Kaløvig

Høringsmateriale

Jylland - Syd
82 Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage

Høringsmateriale

83 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter

Høringsmateriale

84 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage

Høringsmateriale

85 Hedeområder ved Store Råbjerg

Høringsmateriale

89 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde

Høringsmateriale

89 Vadehavet: Delplan for Ribe Holme

Høringsmateriale

89 Vadehavet: Delplan for Mandø

Høringsmateriale

89 Vadehavet: Delplan for Fanø

Høringsmateriale

89 Vadehavet: Delplan for Skallingen og Langli

Høringsmateriale

89 Vadehavet: Delplan for Rømø

Høringsmateriale

89 Vadehavet: Delplan for Tøndermarsken og Saltvandssøen

Høringsmateriale

92 Pamhule skov og Stevning Dam

Høringsmateriale

93 Lindet skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov

Høringsmateriale

94 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov

Høringsmateriale

95 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark

Høringsmateriale

97 Frøslev Mose

Høringsmateriale

N98 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose

Høringsmateriale

99 Kongens Mose og Draved Skov

Høringsmateriale

N103 Kogsbøl og Skast Mose

Høringsmateriale

104 Lilleskov og Troldsmose

Høringsmateriale

112 Lillebælt

Høringsmateriale

226 Svanemose

Høringsmateriale

238 Egtved Ådal

Høringsmateriale

Fyn
107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand

Høringsmateriale

108 Æbelø, havet syd for og Nærå

Høringsmateriale

110 Odense Fjord

Høringsmateriale

111 Røjle Klint

Høringsmateriale

119 Storelung

Høringsmateriale

121 Arreskov Sø

Høringsmateriale

124 Maden på Helnæs og havet vest for

Høringsmateriale

125 Vestlige del af Avernakø

Høringsmateriale

127 Sydfynske Øhav

Høringsmateriale

240 Svanninge Bakker

Høringsmateriale

241 Rødme Svinehaver

Høringsmateriale

242 Thurø Rev

Høringsmateriale

116 Storebælt

Høringsmateriale

Sjælland Nord samt Bornholm
129 Gilbjerg Hoved

Høringsmateriale

130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov

Høringsmateriale

131 Gurre Sø

Høringsmateriale

133 Gribskov

Høringsmateriale

134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Høringsmateriale

135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Høringsmateriale

136 Roskilde Fjord

Høringsmateriale

138 Bøllemose

Høringsmateriale

139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

Høringsmateriale

143 Vestamager og havet syd for

Høringsmateriale

144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave

Høringsmateriale

146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø

Høringsmateriale

147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø

Høringsmateriale

151 Ramsø Mose

Høringsmateriale

  • Forslag til plejeplan (pdf)
153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Høringsmateriale

154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakker

Høringsmateriale

155 Udby Vig

Høringsmateriale

157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken

Høringsmateriale

164 Hov Vig

Høringsmateriale

166 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord

Høringsmateriale

182 Holtug Kridtbrud

Høringsmateriale

184 Hammeren og Slotslyngen

Høringsmateriale

186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne

Høringsmateriale

187 Kystskrænter ved Arnager Bugt

Høringsmateriale

Sjælland Syd, Lolland, Falster
158 Allindelille Fredskov

Høringsmateriale

  • Forslag til plejeplan (pdf)
162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø

Høringsmateriale

163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegård Mose og Porsmose

Høringsmateriale

168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund

Høringsmateriale

169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde

Høringsmateriale

171 Klinteskoven

Høringsmateriale

173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand

Høringsmateriale

175 Horreby Lyng

Høringsmateriale

179 Nakskov Fjord

Høringsmateriale