Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Se plejeplaner

Jylland - Nord
N2. Raabjerg Mile og Hulsig Hede

Plejeplanen 2010-2015 

N3 Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose

Plejeplanen 2010-2015 

 

N4 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb

Plejeplanen 2010-2015 

N5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Ås udløb

Plejeplanen 2010-2015 

N6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å

Plejeplanen 2010-2015 

N9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Plejeplanen 2010-2015 

N10 Holtemmen, Højsande og Nordmarken

Plejeplanen 2010-2015 

N11 Solsbæk

Plejeplanen 2010-2015 

N12 Store Vildmose

Plejeplanen 2010-2015 

N13 Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand

Plejeplanen 2010-2015 

N14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Plejeplanen 2010-2015 

N15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

Plejeplanen 2010-2015 

N16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Plejeplanen 2010-2015 

N17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov

Plejeplanen 2010-2015 

N18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Plejeplanen 2010-2015 

N21 Ejstrup klit og Egvands Bakker

Plejeplanen 2010-2015 

N22 Kielstrup Sø

Plejeplanen 2010-2015 

N23 Vullum Sø

Plejeplanen 2010-2015 

N24 Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø

Plejeplanen 2010-2015 

N25 Vangså Hede

Plejeplanen 2010-2015 

N26 Ålvand Klithede og Førby Sø

Plejeplanen 2010-2015 

 

N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø

Plejeplanen 2010-2015 

N29 Dråby Vig

Plejeplanen 2010-2015 

N43 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Plejeplanen 2010-2015 

N44 Lild Strand og Lild Strandkær

Plejeplanen 2010-2015 

N45 Korsø knude

Plejeplanen 2010-2015 

N200 Navnsø med hede

Plejeplanen 2010-2015 

Jylland - Vest
N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk

Plejeplanen 2010-2015 

N32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge

Plejeplanen 2010-2015 

N35 Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker

Plejeplanen 2010-2015 

N39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal

Plejeplanen 2010-2015 

N40 Karup Å

Plejeplanen 2010-2015 

N41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Plejeplanen 2010-2015 

N63 Sønder Feldborg Plantage

Plejeplanen 2010-2015 

N64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø

Plejeplanen 2010-2015 

N65 Nissum Fjord

Plejeplanen 2010-2015 

N66 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord

Plejeplanen 2010-2015 

N68 Skjern Å

Plejeplanen 2010-2015 

N69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Plejeplanen 2010-2015 

N73 Lønborg Hede

Plejeplanen 2010-2015 

N74 Husby klit

Plejeplanen 2010-2015 

N75 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage

Plejeplanen 2010-2015 

N224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage

Plejeplanen 2010-2015 

Jylland - Øst
N49 Gudenå og Gjern Bakker

Plejeplanen 2010-2015 

N51 Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs

Plejeplanen 2010-2015 

N52 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå

Plejeplanen 2010-2015 

N53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

Plejeplanen 2010-2015 

N55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Plejeplanen 2010-2015 

N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Plejeplanen 2010-2015 

N57 Silkeborgskovene

Plejeplanen 2010-2015 

N58 Nordby Bakker

Plejeplanen 2010-2015 

N76 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat

Plejeplanen 2010-2015 

N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord

Plejeplanen 2010-2015 

N81 Øvre Grejs Ådal

Plejeplanen 2010-2015 

N227 Mols Bjerge med kystvande

Plejeplanen 2010-2015 

N230 Kaløskovene og Kaløvig

Plejeplanen 2010-2015 

Jylland - Syd
N82 Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage

Plejeplanen 2010-2015 

N83 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter

Plejeplanen 2010-2015 

N84 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage

Plejeplanen 2010-2015 

N85 Hedeområder ved Store Råbjerg

Plejeplanen 2010-2015 

N89 F49 Vadehavet: Delplan for engarealer ved Ho Bugt

Plejeplanen 2010-2015 

N89 F52 Vadehavet: Delplan for Mandø

Plejeplanen 2010-2015 

N89 F53 Vadehavet: Delplan for Fanø

Plejeplanen 2010-2015 

N89 F55 Vadehavet: Delplan for Skallingen og Langli

Plejeplanen 2010-2015 

N89 F60 Vadehavet: Delplan for Tøndermarsken og Saltvandssøen

Høringsmateriale

N89 F65 Vadehavet: Delplan for Rømø

Plejeplanen 2010-2015 

N92 Pamhule skov og Stevning Dam

Plejeplanen 2010-2015 

N93 Lindet skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov

Plejeplanen 2010-2015 

N94 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov

Plejeplanen 2010-2015 

N95 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark

Plejeplanen 2010-2015 

N97 Frøslev Mose

Plejeplanen 2010-2015 

N96 Bolderslev skov

Plejeplanen 2010-2015 

N99 Kongens Mose og Draved Skov

Plejeplanen 2010-2015 

N104 Lilleskov og Troldsmose

Plejeplanen 2010-2015 

N105 Augustenborg skov

Plejeplanen 2010-2015 

N106 Mandbjerg Skov

Plejeplanen 2010-2015 

N112 Lillebælt

Plejeplanen 2010-2015 

N226 Svanemose

Plejeplanen 2010-2015 

N238 Egtved Ådal

Plejeplanen 2010-2015 

Fyn
N107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand

Plejeplanen 2010-2015 

N108 Æbelø, havet syd for og Nærå

Plejeplanen 2010-2015 

N110 Odense Fjord

Plejeplanen 2010-2015 

N111 Røjle Klint

Plejeplanen 2010-2015 

N119 Storelung

Plejeplanen 2010-2015 

N121 Arreskov Sø

Plejeplanen 2010-2015 

N124 Maden på Helnæs og havet vest for

Plejeplanen 2010-2015 

N125 Vestlige del af Avernakø

Plejeplanen 2010-2015 

N127 Sydfynske Øhav

Plejeplanen 2010-2015 

N240 Svanninge Bakker

Plejeplanen 2010-2015 

N241 Rødme Svinehaver

Plejeplanen 2010-2015 

N242 Thurø Rev

Plejeplanen 2010-2015 

Storebælt

Plejeplanen 2010-2015 

  • Plejeplanen (pdf)
Sjælland Nord samt Bornholm
N129 Gilbjerg Hoved

Plejeplanen 2010-2015 

N130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov

Plejeplanen 2010-2015 

N131 Gurre Sø

Plejeplanen 2010-2015 

N133 Gribskov

Plejeplanen 2010-2015 

N134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Plejeplanen 2010-2015 

N135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Plejeplanen 2010-2015 

N136 Roskilde Fjord

Plejeplanen 2010-2015 

N138 Bøllemose

Plejeplanen 2010-2015 

N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

Plejeplanen 2010-2015 

N143 Vestamager og havet syd for

Plejeplanen 2010-2015 

N144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave

Plejeplanen 2010-2015 

N146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø

Plejeplanen 2010-2015 

N147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø

Plejeplanen 2010-2015 

N151 Ramsø Mose

Plejeplanen 2010-2015 

N153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Plejeplanen 2010-2015 

N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakker

Plejeplanen 2010-2015 

N155 Udby Vig

Plejeplanen 2010-2015 

N157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken

Plejeplanen 2010-2015 

N164 Hov Vig

Plejeplanen 2010-2015 

N166 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord

Plejeplanen 2010-2015 

N182 Holtug Kridtbrud

Plejeplanen 2010-2015 

N184 Hammeren og Slotslyngen

Plejeplanen 2010-2015 

N186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne

Plejeplanen 2010-2015 

N187 Kystskrænter ved Arnager Bugt

Plejeplanen 2010-2015 

Sjælland Syd, Lolland, Falster
N158 Allindelille Fredskov

Plejeplanen 2010-2015 

N162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø

Plejeplanen 2010-2015 

N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegård Mose og Porsmose

Plejeplanen 2010-2015 

N168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund

Plejeplanen 2010-2015 

N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde

Plejeplanen 2010-2015 

N171 Klinteskoven

Plejeplanen 2010-2015 

N173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand

Plejeplanen 2010-2015 

N175 Horreby Lyng

Plejeplanen 2010-2015 

N179 Nakskov Fjord

Plejeplanen 2010-2015