Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Se plejeplaner

Jylland - Nord
N2. Raabjerg Mile og Hulsig Hede

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N3 Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

 

N4 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Ås udløb

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N10 Holtemmen, Højsande og Nordmarken

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N11 Solsbæk

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N12 Store Vildmose

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N13 Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N21 Ejstrup klit og Egvands Bakker

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N22 Kielstrup Sø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N23 Vullum Sø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N24 Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N25 Vangså Hede

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N26 Ålvand Klithede og Førby Sø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N29 Dråby Vig

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N43 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N44 Lild Strand og Lild Strandkær

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N45 Korsø knude

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N200 Navnsø med hede

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klint

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

Jylland - Vest
N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N35 Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N40 Karup Å

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N63 Sønder Feldborg Plantage

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N65 Nissum Fjord

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N66 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N68 Skjern Å

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N73 Lønborg Hede

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N74 Husby klit

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N75 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

Jylland - Øst
N49 Gudenå og Gjern Bakker

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N51 Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N52 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N57 Silkeborgskovene

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N58 Nordby Bakker

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N76 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N227 Mols Bjerge med kystvande

Høringsmateriale

 

Plejeplanen 2016-2021 

N230 Kaløskovene og Kaløvig

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

Jylland - Syd
N82 Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

 

N83 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

 

N84 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N85 Hedeområder ved Store Råbjerg

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N89 F57 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N89 F51 Vadehavet: Delplan for Ribe Holme

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N89 F52 Vadehavet: Delplan for Mandø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N89 F53 Vadehavet: Delplan for Fanø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N89 F55 Vadehavet: Delplan for Skallingen og Langli

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N89 F65 Vadehavet: Delplan for Rømø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N89 F60 Vadehavet: Delplan for Tøndermarsken og Saltvandssøen

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N92 Pamhule skov og Stevning Dam

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N93 Lindet skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N94 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N95 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N97 Frøslev Mose

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N98 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N99 Kongens Mose og Draved Skov

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N103 Kogsbøl og Skast Mose

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N104 Lilleskov og Troldsmose

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N112 Lillebælt

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N226 Svanemose

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N238 Egtved Ådal

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

Fyn
N107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N108 Æbelø, havet syd for og Nærå

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N110 Odense Fjord

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N111 Røjle Klint

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N119 Storelung

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N121 Arreskov Sø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N124 Maden på Helnæs og havet vest for

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N125 Vestlige del af Avernakø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N127 Sydfynske Øhav

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N240 Svanninge Bakker

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N241 Rødme Svinehaver

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N242 Thurø Rev

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N116 Storebælt

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

Sjælland Nord samt Bornholm
N129 Gilbjerg Hoved

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N131 Gurre Sø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N133 Gribskov

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N136 Roskilde Fjord

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N138 Bøllemose

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N143 Vestamager og havet syd for

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

151 Ramsø Mose

Høringsmateriale

  • Forslag til plejeplan (pdf)

Plejeplanen 2016-2021 

  • Plejeplanen (pdf)
N153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakker

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N155 Udby Vig

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N164 Hov Vig

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N166 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N182 Holtug Kridtbrud

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N184 Hammeren og Slotslyngen

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N187 Kystskrænter ved Arnager Bugt

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

Sjælland Syd, Lolland, Falster
158 Allindelille Fredskov

Høringsmateriale

  • Forslag til plejeplan (pdf)
N162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegård Mose og Porsmose

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N171 Klinteskoven

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N175 Horreby Lyng

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021 

N179 Nakskov Fjord

Høringsmateriale

Plejeplanen 2016-2021