Flis

Statsskovene producerer træflis af træer, eller af dele af træer, som alligevel ikke kan anvendes til andre formål. Hele produktionen af skovflis sælges til de danske varme- og kraftvarmeværker.

Kontakt for erhvervsmæssig salg af skovflis er skovfoged Erik Dalby,
tlf 72 54 35 82.

Der sælges ikke flis til private.

Video af flisning

Herunder kan du se en lille video af en af Naturstyrelsens flishuggere på arbejde.