Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Sønderjylland

Vis stort kort

Naturstyrelsen i Sønderjylland forvalter de arealer, der ses på kortet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Ud i naturen

Find aktuelle arrangementer i Sønderjylland


Kontakt

Naturstyrelsen
Felstedvej 14
6300 Gråsten

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399813
EAN: 5798000860445

Find vej (Google maps)

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Tlf.: 72 54 35 00
E-mail: 
Fax: 74 65 23 32

Åbningstider
Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Naturstyrelsen Sønderjylland

Lokale medarbejdere

Inge Gillesberg

Skovrider
Sønderjylland

Andreas Hermann

Formidlingskoordinator
Sønderjylland

Klaus Sloth

Publikumsinstallationer
Sønderjylland

Per Lorenzen

Risikotræer
Sønderjylland

Susanne Thomsen

Webbooking, selvskovning
Sønderjylland

Listen viser administrative medarbejdere på enheden. Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 72 54 35 79.

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

FVM-logo.png
Billede_EU_flag.jpg

Naturstyrelsen
Sønderjylland

Naturstyrelsen i Sønderjylland forvalter statens skove og naturarealer i Sønderjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

    Se alle...


    Det kan du lave i naturen