Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Thy

Naturstyrelsen Thy forvalter statens skove og naturarealer i Thy, Hanherred og på Mors – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver om jagt- og vildtforvaltning. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  På e-mail: 

  På telefon: 72 54 39 65

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00

  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen
  Søholt
  Søholtvej 6, Vester Vandet
  7700 Thisted

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399570
  EAN: 5798000860551

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Ditte Svendsen

  Skovrider
  Thy

  Tommy Hansen

  Vildtkonsulent
  Thy

  Morten Brown Stummann

  Koordinerende naturvejleder
  Thy

  Thomas Wessel Fyhn

  Publikumsansvarlig
  Thy

  Listen viser medarbejdere på enheden. Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 72 54 39 71.

  Finn Kobberø, Skovarbejder

  Ole Søndergaard, Skovløber og Naturvejleder

  Tonny Toftdahl, Skovløber og naturvejleder

  Axel Stobberup, Skovløber

  Marthinus Karl Jeppesen, skovarbejder

  Poul Erik Bjerregaard, Skovarbejder

  Heine Nielsen, Skovarbejder

  Finn Christensen, Skovarbejder

  Jens Jørgen Sørensen, Skovarbejder

  Jens Jørgen Andersen, Skovløber og Naturvejleder

  Søren Weinoldt, Skovløber

  Henrik Bak Kjær, Skovløber og Naturvejleder

  Kaj Svendsen Pedersen, Skovarbejder

  Casper Herman Sørensen, Skov- og naturteknikerelev EUD

  Karsten Petersen, Skovarbejder

  Jan Bagger Christensen, Skovløber og Naturvejleder

  Svend Erik G. Thomsen, Skovarbejder

  Preben Røge, Skovarbejder

  Ebbe Frost, Skovarbejder

  Jens Jakobsen Jensen, Skovarbejder

  Paul Anisimov, Skovløber

  Kent Nielsen, Skovarbejder

  Ole Valente, Skovløber

  Klaus David Jensen, Skovløber og Naturvejleder

  Hannah Lykke Godiksen, Skov- og naturteknikerelev EUD

  Jonas Thomsen, Skov- og naturteknikerelev EUD

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg