Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Trekantsområdet

Naturstyrelsen i Trekantsområdet forvalter statens skove og naturarealer i Trekantsområdet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Vi er desuden projektleder for lokalt forankrede natur- og miljø- og friluftsprojekter. Endelig har vi ansvar for de to naturskoler Søballegård og Tønballe samt en række satellitter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  På e-mail: 

  På telefon: 72 54 35 85

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00

  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen
  Gjøddinggård, Førstballevej 2
  7183 Randbøl

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399783
  EAN: 5798000860650

  Find vej (Google maps)

  Kontoret _570_321

  Lokale medarbejdere

  Inken Breum Larsen

  Skovrider
  Trekantsområdet

  Helle Thuesen

  Naturskoleleder
  Trekantsområdet

  Anne Aagaard

  Naturvejleder og Biolog
  Trekantsområdet

  Mads Edvardsen Tønballegaard

  Naturvejleder og skovløber
  Trekantsområdet

  Bernt Kramer

  Naturvejleder og skovløber
  Trekantsområdet

  Rikke Dypping Skjøth

  Naturvejleder
  Trekantsområdet

  Claus Simonsen

  Naturvejleder og skovfoged
  Trekantsområdet

  Gert Hougaard Rasmussen

  Naturvejleder og kulturhistoriker
  Trekantsområdet

  Simon Bo Sørensen

  Skov- og landskabsingeniør
  Trekantsområdet

  Jan Hansen, skovarbejder
  Sven Nielsen, skovarbejder
  Henrik Lundsberg, skovløber

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg

  Naturstyrelsen
  Trekantsområdet