Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Vadehavet

Naturstyrelsen i Vadehavet forvalter statens skove og naturarealer i området omkring Vadehavet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi behandler ansøgninger om regulering af skadevoldende vildt jf. vildtskadebekendtgørelsen, samt afholder jagt- og bueprøver m.m.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  På e-mail: 

  På telefon: 72 54 33 31

   

  Åbningstider

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00

  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen
  Skovridervej 3, Arnum
  6510 Gram

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399678
  EAN: 5798000860667

  Find vej (Google maps)

  Vadehavet _570_321

  Lokale medarbejdere

  Bent Rasmussen

  Skovrider
  Vadehavet

  Ole Noe

  Vildtkonsulent
  Vadehavet

  Listen viser administrative medarbejdere på enheden. Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 29 74 81 08.

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg