Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vadehavet

Vis stort kort

Naturstyrelsen i Vadehavet forvalter de arealer, der ses på kortet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi administrerer skovloven i Ribe, og vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Vi overvåger naturen og vandmiljøet i vores del af landet, og vi står for den del af Natura 2000-planlægningen, der er omfattet af skovloven. Desuden fører vi tilsyn med de kommunale spildevandsanlæg.

For private skovejere varetager vi tilskudsordningerne til skovdrift og skovrejsning og Natura 2000 anmeldeordningen.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Udinaturen

Find aktuelle arrangementer i Vadehavet


Kontakt

Naturstyrelsen
Skovridervej 3, Arnum
6510 Gram

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399678
EAN: 5798000860667

Find vej (Google maps)

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Tlf. 7254 3331
E-mail: 

Åbningstider
Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Vadehavet _570_321

Lokale medarbejdere

Bent Rasmussen

Skovrider
Vadehavet

Ole Noe

Vildtkonsulent
Vadehavet

Listen viser administrative medarbejdere på enheden. Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 29 74 81 08.

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

FVM-logo.png
Billede_EU_flag.jpg

Naturstyrelsen
Vadehavet

Naturstyrelsen i Vadehavet forvalter statens skove og naturarealer i området omkring Vadehavet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi administrerer skovloven, og har ansvaret for: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa kommuner. For private skovejere varetager vi tilskudsordningerne til skovdrift og skovrejsning og Natura 2000 anmeldeordningen i samme område.

Desuden rådgiver vi land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Vi overvåger naturen og vandmiljøet i vores del af landet, og vi står for den del af Natura 2000-planlægningen, der er omfattet af skovloven. Desuden fører vi tilsyn med de kommunale spildevandsanlæg.

Kalender

    Se alle...


    Det kan du lave i naturen