Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Vestjylland

Naturstyrelsen i Vestjylland forvalter statens skove og naturarealer i Vestjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter, og dæmper problematisk sandflugt på strækningen fra Thyborøn til Sidselbjerg Strand ved Houvig.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi er projektleder for forvaltningsplanen for mink.

Enheden er desuden projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  På e-mail:  

  På telefon: 72 54 36 64

  På fax: 97 82 02 40

   

  Åbningstider

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00

  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen
  Sønderby
  Gl. Landevej 35
  Fabjerg
  7620 Lemvig

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399449
  EAN: 5798000860605


  Find vej (Google maps)

  Naturstyrelsen Vestjylland

  Lokale medarbejdere

  Thomas Borup Svendsen

  Skovrider
  Vestjylland

  Jens Henrik Jakobsen

  Vildtkonsulent
  Vestjylland

  Brian Kjølhede Jensen

  Naturvejleder
  Vestjylland

  Peter Gammelmark Thing

  Naturskoleleder/naturvejleder - booking af naturvejledning, Naturbussen og naturskolen
  Vestjylland

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg