Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Blåvandshuk


Kontakt

Naturstyrelsen
Ålholtvej 1
6840 Oksbøl

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399740
EAN: 5798000860575

Find vej (Google maps)

Tlf. 7254 3511

Email:  

Åbningstider
Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen

Lokale medarbejdere

Ulrik Lorenzen

Skovrider

Søren Rask Jessen

Skovfoged, naturvejleder

Karsten Lund Platz

Vildtkonsulent

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

FVM-logo.png
Billede_EU_flag.jpg

Naturstyrelsen
Blåvandshuk

Naturstyrelsen i Blåvandshuk forvalter statens skove og naturarealer i Blåvandshuk – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

    Se alle...


    Det kan du lave i naturen