Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Bornholm

Vis stort kort

 

Vi forvalter statens skove og naturarealer på Bornholm. Det betyder, at vi står for skovdrift, naturbeskyttelse, friluftsliv og naturformidling på godt syv procent af Bornholms areal, inklusive nogle af øens mest markante naturområder, herunder Almindingen, Hammerknuden , Slotslyngen, Rø Plantage og Blykobbe Plantage. Vi vedligeholder også mange af øens fortidsminder, blandt andet Hammershus, Gamleborg, Lilleborg, Rispebjerg og flere helleristningsfelter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive dyrearter og regulering af skadevoldende vildt, og i samarbejde med lokalenheden i Nordsjælland varetager vi opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning.

Følg Naturstyrelsen Bornholm på Facebook


Kontakt

Tlf.: 7254 3138

E-mail:

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Åbningstider
Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Lokale medarbejdere

Søren Friese

Skovrider
Bornholm

Mejse Holm

Skovfoged - Publikum
Bornholm

John Orbitt

Skovfoged - Skovdrift
Bornholm

Georg Ask Marker

Naturformidler
Bornholm

Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf: 72 54 30 00

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

FVM-logo.png
Billede_EU_flag.jpg

Naturstyrelsen
Bornholm

Vi forvalter statens skove og naturarealer på Bornholm. Det betyder, at vi står for skovdrift, naturbeskyttelse, friluftsliv og naturformidling på godt syv procent af Bornholms areal, inklusive nogle af øens mest markante naturområder, herunder Almindingen, Hammerknuden , Slotslyngen, Rø Plantage og Blykobbe Plantage. Vi vedligeholder også mange af øens fortidsminder, blandt andet Hammershus, Gamleborg, Lilleborg, Rispebjerg og flere helleristningsfelter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive dyrearter og regulering af skadevoldende vildt, og i samarbejde med lokalenheden i Nordsjælland varetager vi opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning.

Kalender

    Se alle...


    Det kan du lave i naturen