Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Bornholm

Naturstyrelsen på Bornholm forvalter statens skove og naturarealer på Bornholm – både i forhold til drift, naturbeskyttelse, friluftsliv og naturformidling. I 2013 omfattede statens skove og naturarealer på Bornholm i alt 4208 ha (1531 ha nåleskov, 1464 ha løvskov og 1213 ha åbne arealer), hvilket er godt 7 % af øens areal.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

I samarbejde med lokalenhederne i Nordsjælland og Storstrøm overvåger vi naturen i vores del af landet, og vi står for den del af Natura 2000-planlægningen, der er omfattet af skovloven.

I samarbejde med lokalenheden i Nordsjælland varetager vi opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  Naturstyrelsen
  Rømersdal
  Ekkodalsvejen 2
  3720 Aakirkeby

  CVR nr. 33157274
  P-nr.: 1016399929
  EAN: 5798000860223

  Find vej (Google maps)

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen

  Tlf.: 72 54 30 00
  E-mail: 

  Åbningstider:
  Mandag-Torsdag:
  kl. 09:00 - 16:00
  Fredag:
  09:00 - 14:00

  Lokale medarbejdere

  Søren FrieseSkovriderBornholm72 54 31 4430 94 62 37
  Morten RavnholtSkovfoged - PublikumBornholm72 54 30 0591 32 95 15
  John OrbittSkovfoged - SkovdriftBornholm72 54 31 3623 39 12 69
  Michael StoltzeNaturformidlerBornholm72 54 31 7791 33 47 89

  Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf: 72 54 30 00

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg