Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Fyn

Naturstyrelsen på Fyn forvalter statens arealer – både i forhold til drift, friluftsliv og formidling.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt. Desuden rådgiver vi land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.Det kan du lave i naturen


 

 

Kontakt Naturstyrelsen Fyn

På e-mail:

På telefon: 72 54 35 52

 

Naturstyrelsens har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid kan du ringe direkte på kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Fyn
Sollerupvej 24
Sollerup
5600 Faaborg

CVR nr. 33157274
P-nr.: 1016399716
EAN: 5798000860728

Find vej (Google maps)

7517253-

Lokale medarbejdere

Jakob Harrekilde  Jensen IMG_2944

Jakob Harrekilde Jensen

Skovrider
Drift af skov- og naturarealer, råstofindvinding, klapning og maritim fysisk planlægning
Lars Erlandsen Brun

Lars Erlandsen

Vildtkonsulent
Rådgivning
Max Staal Dinesen

Max Staal Dinesen

Skovløber
Opsyn med de vilde heste på Sydlangeland
Annette Strøm Jacobsen

Annette Strøm Jacobsen

Biolog
Naturpleje, naturprojekter
Anni Borup

Anni Borup

Forstfuldmægtig
Projektleder skov, skovrejsning
Annita Svendsen

Annita Svendsen

Specialkonsulent
Naturprojekter
Anders_x20170508_0028

Anders Hersø Pedersen

Skovfoged
Skovdriften
Vibeke Lindberg Birkelund

Vibeke Lindberg Birkelund

Civilingingenør
Vådområdeprojekter
Ida Vognstrup Mikkelsen

Ida Vognstrup Mikkelsen

Forstfuldmægtig
Arealdrift
Kirsten Muus

Kirsten Muus

Agronom
Pleje og drift af lysåbne arealer
Søren Kirk Standgaard

Søren Kirk Strandgaard

Seniorkonsulent
Fylla Tjørnlund Jensen

Fylla Tjørnelund Jensen

SLING-praktikant
Christel Jensen

Christel Jensen

Sekretær
Jesper Nikolaj Rasmussen

Jesper Nikolaj Rasmussen

Skovløber
Dyrehold, legeplads, skovdrift
Lasse Høker Eriksen

Lasse Høker Eriksen

Skovløber
Lars Bøge Johansen

Lars Bøge Johansen

Skovarbejder
Carl Erik Hansen

Carl Erik Hansen

Skovarbejder
Brian Palsgaard

Brian Palsgaard

Skovarbejder
Arne Møllebæk

Arne Møllebæk

Skovarbejder
Denny Skibsdal lohse

Denny Skibsdal Lohse

Time ansat
Casper Balslev

Casper Balslev

Skovarbejderelev

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

FVM-logo
Billede_EU_flag

Kalender

    Se alle...