Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Fyn

Naturstyrelsen på Fyn forvalter statens arealer – både i forhold til drift, friluftsliv og formidling.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt. Desuden rådgiver vi land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  På e-mail:

  På telefon: 72 54 35 52

  Naturstyrelsens har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid kan du ringe direkte på kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen
  Sollerupvej 24
  Sollerup
  5600 Faaborg

  CVR nr. 33157274
  P-nr.: 1016399716
  EAN: 5798000860728

  Find vej (Google maps)

  undefined

  Lokale medarbejdere

  Jakob Harrekilde Jensen.jpg

  Jakob Harrekilde Jensen

  Skovrider
  Drift af skov- og naturarealer, råstofindvinding, klapning og maritim fysisk planlægning
  Lars Erlandsen Brun.jpg

  Lars Erlandsen

  Vildtkonsulent
  Rådgivning
  Max Staal Dinesen.jpg

  Max Staal Dinesen

  Skovløber
  Opsyn med de vilde heste på Sydlangeland
  Annette Strøm Jacobsen.jpg

  Annette Strøm Jacobsen

  Biolog
  Naturpleje, naturprojekter
  Anni Borup.jpg

  Anni Borup

  Forstfuldmægtig
  Projektleder skov, skovrejsning
  Annita Svendsen.jpg

  Annita Svendsen

  Specialkonsulent
  Naturprojekter
  Anders_x20170508_0028.jpg

  Anders Hersø Pedersen

  Skovfoged
  Skovdriften
  Vibeke Lindberg Birkelund.jpg

  Vibeke Lindberg Birkelund

  Civilingingenør
  Vådområdeprojekter
  Ida Vognstrup Mikkelsen.jpg

  Ida Vognstrup Mikkelsen

  Forstfuldmægtig
  Arealdrift
  Kirsten Muus .jpg

  Kirsten Muus

  Agronom
  Pleje og drift af lysåbne arealer
  Fylla Tjørnlund Jensen .jpg

  Fylla Tjørnelund Jensen

  SLING-praktikant
  Christel Jensen.jpg

  Christel Jensen

  Sekretær
  Jesper Nikolaj Rasmussen.jpg

  Jesper Nikolaj Rasmussen

  Skovløber
  Dyrehold, legeplads, skovdrift
  Lasse Høker Eriksen.jpg

  Lasse Høker Eriksen

  Lars Bøge Johansen.jpg

  Lars Bøge Johansen

  Søren Kirk Standgaard.jpg

  Søren Kirk Strandgaard

  Arne Møllebæk.jpg

  Arne Møllebæk

  Carl Erik Hansen.jpg

  Carl Erik Hansen

  Brian Palsgaard.jpg

  Brian Palsgaard

  Denny Skibsdal lohse.jpg

  Denny Skibsdal Lohse

  De kan kontaktes via tlf.: 72 54 35 52.

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg