Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Kronjylland

Naturstyrelsen i Kronjylland forvalter statens skove og naturarealer i Kronjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Vi overvåger vandmiljøet i vores del af landet og holder tilsyn med de kommunale spildevandsanlæg.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Skovloven i de fire kommuner vi dækker; Viborg, Randers, Norddjurs og Syddjurs, administreres af vore kolleger på enheden Himmerland.Det kan du lave i naturen


 

Kontakt Naturstyrelsen Kronjylland

På e-mail:

På telefon: 72 54 39 20

eller på fax: 86 45 40 36

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag til torsdag: 8.30-16.00

Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid kan du ringe direkte på kontakttelefonen

Naturstyrelsen Kronjylland
Vasevej 7
8920 Randers NV

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016401109
EAN: 5798000860315

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Peter Brostrøm IMG_2719 (1)

Peter Brostrøm

Skovrider
Arealdrift
Sandor-Hestbæk-Markus

Sandor Hestbæk Markus

Vildtkonsulent
Ansvarsområde kronjylland
Ivar-Høst

Ivar Høst

Vildtkonsulent
Ansvarsområde Himmerland og Vendsyssel
Jan-Højland

Jan Grundtvig Højland

Biolog, Naturvejleder
Publikum, partnerskaber, formidling
Terese-Fosen-Kyed

Terese Fosen-Kyed

Forstfuldmægtig
Driftsplan, forpagtningsaftaler mv.
Eigil-Møller

Eigil Møller

Skovfoged
Arealskovfoged og personaleansvarlig for skovarbejderne
Jesper-Stenild

Jesper Stenild

Forstfuldmægtig
Naturpleje, LIFE-projekter
Peder-Kirk-Iversen

Peder Kirk Iversen

Landbrugsfuldmætig
Landbrug, naturpleje
Søren-Rasmussen

Søren Rasmussen

Specialkonsulent
LIFE-projekter
Majbrit-Brink-Strøh

Majbrit Brink Strøh

Enhedssekretær
Emil-Dahl-Sørensen

Emil Dahl Sørensen

SLING praktikant
Generisk_baggrund

Steen Bonne Rasmussen

Skovfoged
Borgerkontakt, projekttovholder ”De 5 Hald’er”
Generisk_baggrund

Steffen Michael Thomsen

Forstfuldmægtig
Økonomi, driftsplan

Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 72 54 39 20.

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

FVM-logo
Billede_EU_flag

Kalender

    Se alle...