Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Kronjylland

Naturstyrelsen i Kronjylland forvalter statens skove og naturarealer i Kronjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Vi overvåger vandmiljøet i vores del af landet og holder tilsyn med de kommunale spildevandsanlæg.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Skovloven i de fire kommuner vi dækker; Viborg, Randers, Norddjurs og Syddjurs, administreres af vore kolleger på enheden Himmerland.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  Naturstyrelsen
  Vasevej 7
  8920 Randers NV

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016401109
  EAN: 5798000860315

  Find vej (Google maps)

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Tlf.: 7254 3920
  E-mail: 
  Fax: 86 45 40 36

  Åbningstider
  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Lokale medarbejdere

  Sandor Hestbæk Markus

  Vildtkonsulent
  Kronjylland

  Ivar Høst

  Vildtkonsulent
  Kronjylland

  Peter Brostrøm

  Skovrider
  Kronjylland

  Jan Grundtvig Højland

  Naturvejleder, biolog
  Kronjylland

  Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 72 54 39 20.

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg