Spærring af Sømærkevej

19-06-2013

Sømærkevej som fører ud til Svinklovene vil være lukket fra tirsdag d. 25. juni.

Den gamle betonvej i Svinkløv Plantage, der fører ud til den markante landskabsformation Svinklovene, har i de sidste år givet anledning til en del småuheld med publikums færdsel i bil ud til den smukke seværdighed.

Vi har forsøgt at udbedre betonen og tilført materialer til rabatten, men den øgede trafik og vinterens opfrysninger af betonfladerne giver til stadighed udfordringer. Vejens standard er nu så ringe, at en hovedreparation er den eneste løsning.

Derfor gennemfører vi i uge 26 en knusning af de gamle kørespor af beton, lægger stabilgrus ovenpå og slutter af med et tyndt slidlag. Arbejdet er så omfattende, at vejen skal afspærres i en kortere periode, hvilket sker fra tirsdag d. 25. juni. Mens arbejdet står på etableres en omkørsel, så man ikke risikerer at køre forgæves. Det vil altså stadig være muligt at besøge Svinklovene under arbejdets udførelse.

Skiltning ved betonvejens start vil vise mod syd ad Svinkløvvej (ned mod campingpladsen og badehotellet) og der drejes mod vest ad første større grusvej tydeligt skiltet med teksten OMKØRSEL. Følg grusvejen til Svinklovene.

Når den sidste del af renoveringen går i gang vil det desværre betyde, at der i en til to dage ikke vil være muligt at køre i bil helt ud til Svinkloven, men vi vil forsøge at gøre det muligt at køre så tæt på, at det sidste stykke er overkommeligt at gå til fods.

Når arbejdet er tilendebragt vil det igen være muligt at køre ad den kendte vej ud til Svinklovene og nu uden at risikere en bule i undervognen.