Bodil og hundeskovene

07-02-2014

Status efter orkanen.

Siden orkanen Bodil ramte Vestjylland, med et stort stormfald til følge, har der bl.a. været "rod" i hundeskovene. Nu er der imidlertid styr på hegnene omkring hundeskovene, så man kan færdes med "Fido" uden risiko for at den løber ud. I østenden af Klosterheden er det hundeskoven i Hornet, og hundeskoven på Gl. Landevej vest for Møllesøen samt hundeskoven i Husby Klitplantage. Hundeskoven i Femhøjsande ved Ringkøbing er kun delvist indhegnet.

Der vil i hundeskovene ligge væltede træer, og man skal, som ved al færdsel i de vestjyske skove, være opmærksom på, at væltede træer kan være farlige. Mange træer er også blevet "rusket løs" i stormen, og kan ved kommende blæsevejr vælte. Så der vil være en risiko for at der kan ligge "nye" træer i hegnet omkring hundeskovene.

Vi vil gerne have meldinger, hvis et nyt træ skulle have ødelagt hegnet i en hundeskov. Det letteste er at sende en mail til

God skovtur - med eller uden hund!