Bedre udsigt til lobeliesøen Skærsø

03-05-2017

Naturstyrelsen Trekantsområdet havde fælles arbejdsdag i starten af april ved Skærsø. I den forbindelse blev der blandt andet skåret opvækst ned langs søbredden på vestsiden af Skærsø, så man nu kan se den smukke sø fra stien.

Et af de to ryddede udsigtsområdet ved vestsiden af Skærsø. /Anne Aagaard, Naturstyrelsen

Nye pæle og stiforbedring

I dagens løb, blev der knoklet på tre fronter. Der blev lavet stiforbedring, udskiftet gamle pæle og gravet et par gamle skilte op, og sidst, men ikke mindst blev to større arealer med opvækst ryddet ved søbredden.

Et par gamle skilte på p-pladsen nord for søen blev gravet op, og nye røde pæle blev sat op flere steder. Derudover blev en del af stien fra parkeringspladsen og vest om søen forbedret med grus, og mudderhuller så dybe og glubske som moser blev forsøgt udbedret. Sandsynligheden for at få sit fodtøj med hjem efter en tur ved søen er nu blevet mærkbart højere.

 undefined

Pløret på stien udbedres med sand og grus. /Anne Aagaard, Naturstyrelsen

Pleje af næringsfattig natur

Skærsø er en lobeliesø, hvilket vil sige, at den er meget lidt næringsbelastet. Det betyder at sollyset kan nå langt ned i søen, og dermed kan søbundsplanter som f.eks. tvepibet lobelie vokse på bunden. Når der laves naturpleje på et område der er følsomt for at blive næringsbelastet, må man gøre sig ekstra umage, og undgå at efterlade det nedskårne materiale og de næringsstoffer der er bundet deri.
Derfor bestod dagens største opgave i nedskæring og fjernelse af opvækst på to udvalgte områder langs vestbredden af søen. Både skovarbejdere og kontornussere lagde kræfter i, og de mange birketræer blev slæbt ind til stien, lavet til flis og kørt væk fra stedet.

Resultatet af dagens arbejde ses tydeligt. Fra stien har man nu en smuk udsigt udover den klarvandede sø på de to strækninger på vestsiden af søen.

undefined

Her ses det ene af de to områder, hvor der stadig mangler at blive slæbt opvækst ud til højre. Vi undskylder for det forvrængede billede. /Anne Aagaard, Naturstyrelsen

Er der faktisk lobelier i søen?

For at tjekke op på om lobeliesøen kunne holde hvad den lovede, blev twepibet lobelie eftersøgt langs bredderne. I opskyllet blev den nemt spottet, sammen med masser af strandbo. Planterne kan umiddelbart synes ens, men hvis man skærer et blad over, kan man se to tydelige ”piber” hos tvepibet lobelie, mens strandbo har en masse små rør i bladet. Desuden er lobelien mere oval i bladformen end strandbo. Endnu en plante der kun findes i klarvandede søer, Sortgrøn brasenføde, blev også eftersøgt i opskyllet (som for øvrigt har bladet delt i 4 rør), dog uden held.

Grillede pølser og brød samt en sodavand hjalp til at holde gejsten oppe midt på dagen, mens en velfortjent kringle gjorde godt hos de trætte arbejdere sidst på dagen. Stemningen var god, arbejdet hårdt, og ømheden helt sikkert ulige fordelt de efterfølgende dage.

undefined

Her ses tvepibet lobelie som den lidt affladigede plante til højre, mens de tre til venstre er strandbo. /Anne Aagaard, Naturstyrelsen