Nye tiltag i Naturstyrelsen Sønderjylland

13-11-2017

Tre nye og spændende tiltag er i øjeblikket i støbeskeen på nogle af Naturstyrelsen Sønderjyllands arealer.

undefined

I Frøslev Plantage findes der nogle geologisk set meget spændende klitområder, der visse steder er bevoksede med træer. Et af disse interessante klitområder er ”Sandbjergene” syd for ”Stormenes Hav”. Når der er træer på klitterne fornemmer og oplever man ikke til fulde de landskabelige specielle dannelser, så derfor vil Naturstyrelsen inden årets udgang få Sandbjergene hegnet ind og til foråret vil der så komme kreaturer eller heste på området, så bevoksningen vil blive holdt nede.

I Bommerlund Plantage væltede der under stormfaldet 2013 rigtig mange træer. Mange af områderne er blevet beplantet på ny, men et stort område inde midt i plantagen står tilbage, som et lysåbent islæt i den ellers ensartede plantage. For at bevare dette nye lyse islæt i skoven, der nu har karakter af tør hede med lidt mose, har Naturstyrelsen valgt at hegne det ind og til foråret vil der blive sat kreaturer ind på området for at holde evt bevoksning nede.

Sidste nye spændende tiltag hos Naturstyrelsen Sønderjylland inden årets udgang, er en ny parkeringsplads i Kelstrup Plantage. Parkeringspladsen vil blive anlagt i forbindelse med den nye mountainbikebane i skoven.