Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Midtjylland

Vis stort kort

 

 


Kontakt

Naturstyrelsen
Feldborggård
Bjørnkærvej 18
7540 Haderup

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399627
EAN: 5798000860629

Find vej (Google maps)

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Tlf. 72 54 36 90
E-mail:

Åbningstider
Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Lokale medarbejdere

Poul Ravnsbæk

Skovrider

Steen Fjederholt

Publikumsfaciliteter, naturpleje og vildtforvaltning, herunder ulv

Torben Bøgeskov

Friluftsliv, naturvejledning, naturcentre og pressekontakt

Steen Ravn

Book i Naturen: Tilladelse til aktiviteter og lejrpladser (træffes bedst 12:30-15)

Listen viser administrative medarbejdere på enheden. Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 72 54 36 90.

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

FVM-logo.png
Billede_EU_flag.jpg

Naturstyrelsen
Midtjylland

Naturstyrelsen i Midtjylland forvalter statens skove og naturarealer i Midtjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter og yder hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur-, miljø og friluftsprojekter.

Kalender

    Se alle...


    Det kan du lave i naturen