Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Midtjylland

Naturstyrelsen i Midtjylland forvalter statens skove og naturarealer i Midtjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter og yder hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur-, miljø og friluftsprojekter.Det kan du lave i naturen


Kontakt

På e-mail: 

På telefon: 72 54 36 90

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Midtjylland
Feldborggård
Bjørnkærvej 18
7540 Haderup

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399627
EAN: 5798000860629

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Poul_Ravnsbæk

Poul Ravnsbæk

Skovrider
Chef for Naturforvaltningsenheden
Sophie_Wigh_Walseth

Sophie Wigh Walseth

Forstfuldmægtig
Økonomi, bevillinger
Torben_Bøgeskov

Torben Bøgeskov

Naturcenterleder
Naturcentre, partnerskaber, naturvejledning, friluftsliv, presse og -kommunikation
Gitte_Eriksen

Gitte Eriksen

Naturcenterleder
Naturskoledrift og naturvejledning
Christina_Glass_Sørensen

Christina Glass Sørensen

Enhedssekretær
Booking af naturcentre
Marie_Louise_Simmelsgaard_Platz

Marie Louise Simmelsgaard Platz

Projektleder
Naturprojekter, biodiversitet
Morten_Ravnholt

Morten Moesgaard Ravnholt

Skovfoged
Personaleleder, driftsleder
Steen_Fjederholt

Steen Fjederholt

Skovfoged
Biodiversitet, vildtpleje, vildtkonsulent (ulv og ulveangreb)
Hans_Jensen

Hans Jensen

Skovfoged
Partnerskab, frivillige, naturpleje, salg
Niels_Toftegaard_Jensen

Niels Toftegaard Jensen

Skovfoged
Naturpleje og -projekter, drift
Jens_Peter_Clausen

Jens Peter Clausen

Skovfoged
Skovdrift, hugst og flisning, webbooking
Trine_Munck_Skovdal

Trine Munck Skovdal

Biolog
Naturvejledning, naturforvaltning, biodiverstitet
Anette_Kuchartik

Anette Kuchartik

Styrings- og servicemedarbejder
Bogholderi
Holger_Hansen

Holger Hansen

Skovarbejder og naturvejleder
Tjenestebolig ved Gudenåens Kilder
John_Larsen

John Larsen

Skovløber og naturvejleder
Tjenestebolig i kompedal Plantage
Hans_Christian_Millgaard

Hans Christian Millgaard

Skovløber
Tjenestebolig i Kompedal Plantage
Jens_Godskesen

Jens Godskesen

Skovarbejder og naturvejleder
Tjenestebolig i Feldborg Nørreskov
Hans_Flø

Hans Flø

Skovløber
Tjenestebolig på Harrild Hede/Nørlund Plantage
Peter_Stein_Strüssmann

Peter Stein Strüssmann

Skovarbejder
Steen_Ravn

Steen Ravn

Skovløber
Ansvarlig for Webbooking, tjenestebolig i Alheden Skov
Niels_Knudsen

Niels H. Knudsen

Skovløber
Tjenestebolig i Gludsted Plantage
Egon_Christensen

Egon Christensen

Skovarbejder
Lea_Stidsen_Steensen

Lea Stidsen Steensen

Natur- og Friluftsvejleder
Jens_Bøving

Jens Bøving

Skovløber
Tjenestebolig i Søby Brunkulslejer
Benny_Lynggård

Benny Lynggård

Skovløber
Tjenestebolig i Feldborg Nørreskov
Helge_Lund

Helge Lund

Skovløber
Tjenestebolig i Hastrup Plantage
Generisk_4_3

Keld Martinussen

Håndværker
Tjenestebolig i Palsgård Skov

 

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

FVM-logo
Billede_EU_flag

Kalender

    Se alle...