Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Midtjylland

Naturstyrelsen i Midtjylland forvalter statens skove og naturarealer i Midtjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter og yder hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur-, miljø og friluftsprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  Naturstyrelsen
  Feldborggård
  Bjørnkærvej 18
  7540 Haderup

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399627
  EAN: 5798000860629

  Find vej (Google maps)

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Tlf. 72 54 36 90
  E-mail:

  Åbningstider
  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Lokale medarbejdere

  Poul Ravnsbæk

  Skovrider

  Steen Fjederholt

  Publikumsfaciliteter, naturpleje og vildtforvaltning, herunder ulv

  Torben Bøgeskov

  Friluftsliv, naturvejledning, naturcentre og pressekontakt

  Steen Ravn

  Book i Naturen: Tilladelse til aktiviteter og lejrpladser (træffes bedst 12:30-15)

  Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 72 54 36 90.

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg