Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Midtjylland

Naturstyrelsen i Midtjylland forvalter statens skove og naturarealer i Midtjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter og yder hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur-, miljø og friluftsprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  Naturstyrelsen
  Feldborggård
  Bjørnkærvej 18
  7540 Haderup

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399627
  EAN: 5798000860629

  Find vej (Google maps)

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Tlf. 72 54 36 90
  E-mail:

  Åbningstider
  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Lokale medarbejdere

  Poul RavnsbækSkovrider72 54 36 9620 30 43 40
  Steen FjederholtPublikumsfaciliteter, naturpleje og vildtforvaltning, herunder ulv72 54 36 9825 27 63 76
  Torben BøgeskovFriluftsliv, naturvejledning, naturcentre og pressekontakt72 54 33 9820 13 78 90
  Steen RavnBook i Naturen: Tilladelse til aktiviteter og lejrpladser (træffes bedst 12:30-15)25276367

  Listen viser administrative medarbejdere på enheden. Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 72 54 36 90.

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg