Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Ynglende fiskeørn i Gribskov

Fiskeørnens liv i Gribskov kan nu følges direkte via livestreaming. 

Se livestream i fuldskærm

Vi får mange henvendelser fra jer med jeres observationer, tak for det. Vi kan desværre ikke nå at svare på alle henvendelserne.

Den 1. 5. Der er nu 3 æg i reden
Den 27. 4. Der er nu 2 æg i reden.
Den 25. 4. Vi har nu forsøgt at udskifte vores modem uden at teleforbindelsen er blevet bedre. Kameraet virker fortsat, men teleforbindelsen er for dårlig til at kunne føre signalet stabilt ud af skoven.  Af hensyn til fiskeørnene, har vi valgt ikke at fejlsøge antenneanlægget, da dette er monteret nær reden. Vi vil i stedet etablere en ny antenne nogle hundrede meter fra redetræet. Materialer er bestilt. Indtil da har vi nedskaleret billedopløsning, men der vil stadig kunne opleves udfald i kortere og længere tid.
Der er i dag set et æg i reden.

Oplev ørnene i skoven

I 2017 kom den første fiskeørn tilbage den 2. april. Den 4. april så vi for første gang begge fiskeørnene i reden og den første parring.

Området hvor fiskeørnene yngler er lukket for offentlighedens færdsel i perioden 1. april - 31. august 2017. Trods afspærringen er der dog mulighed for at opleve fiskeørnene, når de flyver til og fra reden. 

undefined

Der er bedst udsigt fra Gribsø Bakker, der ligger lidt udenfor det afspærrede område. Husk kikkert!

Se et klip af fiskeørnene i færd med at bygge rede:

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Redens historik

I sommeren 2011 byggede et fiskeørnepar en rede i et højt grantræ i Vandmosen Gribskov. Men redebygningen kom for sent i gang til, at der blev gjort forsøg på at yngle.

I 2012 og 2013 vendte fiskeørnene tilbage og fik to unger på vingerne hvert år. I efteråret 2013 knækkede redetræet i en storm. Naturstyrelsen skar derefter toppen af en anden gran tæt på det gamle redetræ. Her byggede fiskeørnene en ny rede, som de benyttede i 2014 og 2015, dog uden der kom unger på vingerne. I 2016 vendte de igen tilbage og fik 2 unger på vingerne.

Fiskeørne overvintrer i Afrika og ved Middelhavet og vender normalt tilbage til deres rede i april. I mange år har der kun været et enkelt fiskeørnepar, der ynglede i Danmark. Nu er der under 10 ynglepar, hvoraf kun et på Sjælland.