Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Østsjælland


Kontakt

Naturstyrelsen
Syvstjernen
Fægyden 1
3500 Værløse

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399996
EAN: 5798000870185

Find vej (Google maps)

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Tlf.: 7254 3335
E-mail: 

Åbningstider
Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Lokale medarbejdere

Kim Søderlund

Skovrider
Østsjælland

Stephan Springborg

Vildtkonsulent, naturvejlening og borgerinddragelse
Østsjælland

Listen viser administrative medarbejdere på enheden. Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf. 72 54 33 16.

Ved kontakt til nedenstående medarbejdere er den primære indgang emnet, mens opsyn primært drejer sig om forhold til naboer.

 

Jesper Tranberg
Forstfuldmægtig 
Budget udleje og partnerskaber (MTB-spor og ridestier)
Tlf. 7254 3311 
E-mail

Charlotte Mølgaard
Specialkonsulent
Flyvestation Værløse - administration og udvikling
Tlf. 7254 3001
E-mail

Lars Stubkjær Nielsen
Skovfoged
Forpagtninger af landbrugsarealer
Opsyn med Bastrup Sø, Farum Sø og Furesøen
Tlf. 7254 3317
E-mail

Jens Juelstorp
Skovfoged
Personaleadministration og maskiner samt vedligeholdelse af veje og stier
Opsyn med Ryget Skov, Nørreskoven, Kollekolle, Bøndernes hegn, Store Hareskov, Lille Hareskov, Jonstrup Vang, Vestskoven, Himmelev Skov, Karlstrup Skov, Karlstrup Kalkgrav og Flyvestation Værløse
Tlf. 7254 3312
E-mail

Jens Nielsen
Skovfoged
Skovrejsning, naturpleje, naturgenopretning og pleje af fortidsminder
Administration med Hammergården, Grønlien Skov, Lystrup Skov, Sperrestrup Skov, Slagslunde Skov, Uggeløse Skov, Krogenlund, Ganløse Eget, Bastrup Ruin, Farum Lillevang, Terkelskov, Nyvang, Ganløse Ore, Brudehøjene, Ganløse Forte, Gulddysse Skov, Hørup Skov, øerne i Køge Bugt, Ramsøen, Regnemark Mose, Greve Skov, Solhøj Fælled og Tune Skov
Tlf. 7254 3314
E-mail

Jens Bjarke Hansen
Skovfoged
Hugst og salg af træ
Administration af Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov og Sønderskov
Tlf. 7254 3310
E-mail

Gitti Andersen
Kontorfuldmægtig
Regnskab
Tlf. 7254 3309
E-mail

Lone Folander
Overassistent
Bookninger på enhedens arealer og information om arrangementer
Tlf. 7254 3316
E-mail

Henrik Søfeldt Jørgensen
Centerleder
Naturcenter Herstedhøje - naturcenterets aktiviteter og tilbud
4347 0203
E-mail

 

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

FVM-logo.png
Billede_EU_flag.jpg

Naturstyrelsen
Østsjælland

Naturstyrelsen i Østsjælland forvalter statens skove og naturarealer i Østsjælland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Enheden er projektleder for de lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

    Se alle...


    Det kan du lave i naturen