Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Østsjælland

Naturstyrelsen i Østsjælland forvalter statens skove og naturarealer i Østsjælland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Enheden er projektleder for de lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.Det kan du lave i naturen


 

Kontakt Naturstyrelsen Østsjælland

På e-mail: 

På telefon: 72 54 33 35

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Østsjælland
Syvstjernen
Fægyden 1
3500 Værløse

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399996
EAN: 5798000870185

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Kim Søderlund - skovrider

Kim Søderlund

Skovrider
Overordnet arealansvar, ejendomsadministration samt skovrejsning
Stephan Springborg - naturvejleder

Stephan Springborg

Naturvejleder
Vildtkonsulent
Lars Stubkjær Nielsen - skovfoged

Lars Stubkjær Nielsen

Skovfoged
Arealudleje, landbrugsforpagtninger samt administration af Farum Sø, Furesø og Bastrup Sø
Jens Nielsen - skovfoged

Jens Nielsen

Skovfoged
Skovrejsning, naturpleje, naturgenopretning og pleje af fortidsminder. Skel mod naboer til skovene ved Buresø, Farum og Ganløse samt nye skove
Jens Juelstorp - skovfoged

Jens Juelstorp

Skovfoged
Personaleadministration og maskiner samt vedligeholdelse af veje og stier. Skel mod naboer til Hareskovene, Nørreskoven, Vestskoven og Karlstrup Skov
Jens Bjerke Hansen - skovfoged

Jens Bjarke Hansen

Skovfoged
Hugst og salg af træ. Skel mod naboer til Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov og Sønderskov
Jesper Tranberg - forstfuldmægtig

Jesper Tranberg

Forstfuldmægtig
Budget samt udleje af bygninger og arealer. Friluftsliv og partnerskaber
Charlotte Mølgaard - specialkonsulent

Charlotte Mølgaard

Specialkonsulent
Flyvestation Værløse - administration og udvikling
Henrik Søfeldt Jørgensen - centerleder

Henrik Søfeldt Jørgensen

Centerleder
Naturcenter Herstedhøje - naturcenterets aktiviteter og tilbud
Lone Folander - overassistent

Lone Folander

Overassistent
Bookninger på enhedens arealer og information om arrangementer
Gitti Andersen - kontorfuldmægtig

Gitti Andersen

Kontorfuldmægtig
Regnskab
Erik Lund Bekker - skovløber

Erik Lund Bekker

Skovløber
Kim Moesgaard - skovløber

Kim Moesgaard

Skovløber
Morten Ziegler Mortensen - skovløber

Morten Ziegler Mortensen

Skovløber
Bo Bjerregaard - skovløber

Bo Bjerregaard

Skovløber
Thomas Wedel Friis - skovløber

Thomas Wedel Friis

Skovløber
Lars Gregers Poulsen - skovløber

Lars Gregers Poulsen

Skovløber
Eigil Hansen - skovløber

Eigil Hansen

Skovløber
Allan B. Iversen - skovløber

Allan B. Iversen

Skovløber
Jens Trier Madsen - skovløber

Jens Trier Madsen

Skovløber
Morten Nielsen - skovløber

Morten Nielsen

Skovløber
Poul Henrik Jørgensen - skovløber

Poul Henrik Jørgensen

Skovløber
Thomas Scheibel - skovløber

Thomas Scheibel

Skovløber
Torben K. Andersen - skovløber

Torben K. Andersen

Skovløber
William Siefert - skovløber

William Siefert

Skovløber
Kristian Dagsland Nilsson - skovarbejder

Kristian Dagsland Nilsson

Skovarbejder
Dan Vinther - skovarbejder

Dan Vinther

Skovarbejder

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

FVM-logo
Billede_EU_flag

Kalender

    Se alle...