Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Østsjælland

Naturstyrelsen i Østsjælland forvalter statens skove og naturarealer i Østsjælland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Enheden er projektleder for de lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  Naturstyrelsen
  Syvstjernen
  Fægyden 1
  3500 Værløse

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399996
  EAN: 5798000870185

  Find vej (Google maps)

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Tlf.: 7254 3335
  E-mail: 

  Åbningstider
  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Lokale medarbejdere

  Kim Søderlund

  Skovrider
  Østsjælland

  Stephan Springborg

  Vildtkonsulent, naturvejlening og borgerinddragelse
  Østsjælland

  Ved kontakt til nedenstående medarbejdere er den primære indgang emnet, mens opsyn primært drejer sig om forhold til naboer.

   

  Jesper Tranberg
  Forstfuldmægtig 
  Budget udleje og partnerskaber (MTB-spor og ridestier)
  Tlf. 7254 3311 
  E-mail

  Charlotte Mølgaard
  Specialkonsulent
  Flyvestation Værløse - administration og udvikling
  Tlf. 7254 3001
  E-mail

  Lars Stubkjær Nielsen
  Skovfoged
  Forpagtninger af landbrugsarealer
  Opsyn med Bastrup Sø, Farum Sø og Furesøen
  Tlf. 7254 3317
  E-mail

  Jens Juelstorp
  Skovfoged
  Personaleadministration og maskiner samt vedligeholdelse af veje og stier
  Opsyn med Ryget Skov, Nørreskoven, Kollekolle, Bøndernes hegn, Store Hareskov, Lille Hareskov, Jonstrup Vang, Vestskoven, Himmelev Skov, Karlstrup Skov, Karlstrup Kalkgrav og Flyvestation Værløse
  Tlf. 7254 3312
  E-mail

  Jens Nielsen
  Skovfoged
  Skovrejsning, naturpleje, naturgenopretning og pleje af fortidsminder
  Administration med Hammergården, Grønlien Skov, Lystrup Skov, Sperrestrup Skov, Slagslunde Skov, Uggeløse Skov, Krogenlund, Ganløse Eget, Bastrup Ruin, Farum Lillevang, Terkelskov, Nyvang, Ganløse Ore, Brudehøjene, Ganløse Forte, Gulddysse Skov, Hørup Skov, øerne i Køge Bugt, Ramsøen, Regnemark Mose, Greve Skov, Solhøj Fælled og Tune Skov
  Tlf. 7254 3314
  E-mail

  Jens Bjarke Hansen
  Skovfoged
  Hugst og salg af træ
  Administration af Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov og Sønderskov
  Tlf. 7254 3310
  E-mail

  Gitti Andersen
  Kontorfuldmægtig
  Regnskab
  Tlf. 7254 3309
  E-mail

  Lone Folander
  Overassistent
  Bookninger på enhedens arealer og information om arrangementer
  Tlf. 7254 3316
  E-mail

  Henrik Søfeldt Jørgensen
  Centerleder
  Naturcenter Herstedhøje - naturcenterets aktiviteter og tilbud
  4347 0203
  E-mail

   

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg