Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Søhøjlandet

Naturstyrelsen Søhøjlandet forvalter statens skove og naturarealer i Søhøjlandet  - både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver angående vildtskader og behandler dispensationer angående vildtforvaltning.

Vi arbejder også med overvågning af beskyttede naturtyper, og sjældne og beskytte planter og dyr.

Enheden er også involveret i en lang række grønne projekter til gavn for det lokale friluftsliv, ligesom vi er repræsenteret i de lokale Grønne Råd.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


   

  Kontakt

  E-mail: 

  Tlf. 72 54 39 51

  Fax: 86 80 47 30

   

  Åbningstider

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen
  Vejlbo
  Vejlsøvej 12
  8600 Silkeborg

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399511
  EAN: 5798000860322

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Søren Hald

  Skovrider
  Søhøjlandet

  Lars Bruun Hansen

  Vildtkonsulent
  Søhøjlandet

  Jan Kjærgaard

  Naturvejleder
  Søhøjlandet
  Anders  Søsted  Skovfoged 
  Anne Gro  Thomsen  Biolog 
  Christian Lylloff  Qvortrup  Skovfoged 
  Frank Haldorf  Jensen  Skovløber 
  Gorm  Andersen  Skovløber 
  Hans J.  Okholm  Skovløber 
  Henning (skovarbejder)  Nielsen  Skovløber 
  Jan  Kjærgaard  Naturvejleder 
  Jette  Nielsen  Håndværker 
  Knud Erik  Hesselbjerg  Forstfuldmægtig 
  Lars Bruun  Hansen  Vildtkonsulent 
  Leif S.  Andersen  Skovløber 
  Lene  Tiedemann  Overassistent 
  Nina Marie Copmann  Abildgaard  Sling-elev 
  Ole Juul  Andersen  Distriktsfuldmægtig 
  Steen P.  Johansen  Skovløber 
  Søren  Hald  Skovrider 
  Thorbjørn  Nørgård  skovfoged 

   

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg