Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Sønderjylland

Naturstyrelsen i Sønderjylland forvalter statens skove og naturarealer i Sønderjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  Naturstyrelsen
  Felstedvej 14
  6300 Gråsten

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399813
  EAN: 5798000860445

  Find vej (Google maps)

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Tlf.: 72 54 35 00
  E-mail: 
  Fax: 74 65 23 32

  Åbningstider
  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Naturstyrelsen Sønderjylland

  Lokale medarbejdere

  Inge GillesbergSkovriderSønderjylland72 54 35 6340 33 99 95
  Andreas HermannFormidlingskoordinatorSønderjylland72 54 35 80
  Klaus SlothPublikumsinstallationerSønderjylland72 54 35 6640 30 73 63
  Per LorenzenRisikotræerSønderjylland72 54 35 9420 10 20 84
  Susanne ThomsenWebbooking, selvskovningSønderjylland72 54 35 79

  Listen viser administrative medarbejdere på enheden. Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 72 54 35 79.

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg