Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Storstrøm

Naturstyrelsen Storstrøm forvalter statens skove og naturarealer på Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  På e-mail:  

  På telefon: 72 54 32 91

  Naturstyrelsen har åben:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen
  Hannenovvej 22
  4800 Nykøbing F.

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399902
  EAN: 5798000860216

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Claus Jespersen

  Skovrider

  Helge Raakjær Frost

  Forstfuldmægtig

  HC Gravesen

  Skovfoged (friluftsliv, beredskabsplan
  Møns Klint)

  Lars Richter Nielsen

  Vildtkonsulent

  Mikkel Bornø Clausen

  Skovfoged (naturpleje og dyr)

  Mette Skat Buhr

  Skovfoged (skovdrift)

  Marie Roland

  Naturvejleder

  Kari Hald

  Leder af Avnø Naturskole

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg