Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Storstrøm

 



Kontakt

Naturstyrelsen
Hannenovvej 22
4800 Nykøbing F.

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399902
EAN: 5798000860216


Find vej (Google maps)

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Tlf. 72 54 32 91
E-mail:

Åbningstider
Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Lokale medarbejdere

Claus Jespersen

Skovrider

Helge Raakjær Frost

Forstfuldmægtig

HC Gravesen

Skovfoged (friluftsliv, beredskabsplan
Møns Klint)

Lars Richter Nielsen

Vildtkonsulent

Mikkel Bornø Clausen

Skovfoged (naturpleje og dyr)

Mette Skat Buhr

Skovfoged (skovdrift)

Marie Roland

Naturvejleder

Kari Hald

Leder af Avnø Naturskole

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

FVM-logo.png
Billede_EU_flag.jpg

Naturstyrelsen
Storstrøm

Naturstyrelsen Storstrøm forvalter statens skove og naturarealer på Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

    Se alle...


    Det kan du lave i naturen