Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Storstrøm

Naturstyrelsen i Storstrøm forvalter statens skove og naturarealer i Storstrøm – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi administrerer skovloven for Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe, Stevns og Slagelse kommuner samt Bornholms Regionskommune. Ligeledes rådgiver vi land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Vi overvåger naturen i vores del af landet, og vi står for Natura 2000-planlægningen.

For private skovejere varetager vi tilskudsordningerne til skovdrift og skovrejsning og Natura 2000 anmeldeordningen.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  Naturstyrelsen
  Hannenovvej 22
  4800 Nykøbing F.

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399902
  EAN: 5798000860216


  Find vej (Google maps)

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen

  Tlf. 72 54 30 00
  E-mail:

  Åbningstider:
  Hverdage kl. 9.00 -16.00

  Lokale medarbejdere

  Claus JespersenSkovrider22 49 65 75
  Helge Raakjær FrostForstfuldmægtig22 49 65 87
  Birgitte (Gitte) G. OlsenBiolog (skovloven)41392408
  HC GravesenSkovfoged (tilskud privat skov,beredskabsplan Møns Klint)25 60 27 14
  Lars Richter NielsenVildtkonsulent22 49 65 77
  Anders Walther HansenSkovfoged (publikum)22496596
  Mikkel Bornø ClausenSkovfoged (naturpleje og dyr)22 49 65 88
  Mette Skat BuhrSkovfoged (skovdrift)22 49 65 80
  Marie RolandNaturvejleder22 49 65 92
  Kari HaldLeder af Avnø Naturskole55 36 63 4622 49 65 95

  Mads Borre skov- og naturtekniker
  Elsebeth Lindell skov- og naturtekniker

   

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg