Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Trekantsområdet

Naturstyrelsen Trekantsområdet forvalter statslige arealer fra Christiansfeld til Horsens Fjord.

Vis stort kort

Naturstyrelsen i Trekantsområdet forvalter de arealer, der er markeret på kortet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Enheden er desuden projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Endelig har enheden ansvar for de to naturskoler Søballegård og Tønballe.

Læs mere om naturskolerne

Ud i naturen

De kendte vandretursfoldere erstattes af digitale naturguider. Her kan du bl.a. finde en omfattende guide for Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage

Læs mere om de digitale naturguider

Læs mere om aktuelle arrangementer i Trekantsområdet


Kontakt

Naturstyrelsen
Gjøddinggård, Førstballevej 2
7183 Randbøl

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399783
EAN: 5798000860650

Find vej (Google maps)

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

For øvrige henvendelser, kontakt Naturstyrelsens omstilling

Tlf.: 72 54 35 85
E-mail: 

Åbningstider
Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Kontoret _570_321

Lokale medarbejdere

Inken Breum Larsen

Title: Skovrider
Trekantsområdet
Telefon: 72 54 35 88
Mobil: 20 21 65 08

Helle Thuesen

Title: Naturskoleleder
Trekantsområdet
Telefon: 72 54 35 55
Mobil: 25 40 85 88

Anne Aagaard

Title: Naturvejleder og Biolog
Trekantsområdet
Telefon: 20697622

Mads Edvardsen Tønballegaard

Title: Naturvejleder og skovløber
Trekantsområdet
Mobil: 25 40 85 80

Bernt Kramer

Title: Naturvejleder og skovløber
Trekantsområdet
Mobil: 25 40 85 81

Rikke Dypping Skjøth

Title: Naturvejleder
Trekantsområdet
Mobil: 25 40 85 79

Claus Simonsen

Title: Naturvejleder og skovfoged
Trekantsområdet
Telefon: 72 54 35 86
Mobil: 20 98 35 90

Gert Hougaard Rasmussen

Title: Naturvejleder og kulturhistoriker
Trekantsområdet
Telefon: 72 54 36 02
Mobil: 25 40 85 85

Simon Bo Sørensen

Title: Skov- og landskabsingeniør
Trekantsområdet
Mobil: 93 59 69 72

Jan Hansen, skovarbejder
Sven Nielsen, skovarbejder
Henrik Lundsberg, skovløber

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

FVM-logo.png
Billede_EU_flag.jpg

Naturstyrelsen
Trekantsområdet

Naturstyrelsen i Trekantsområdet forvalter statens skove og naturarealer i Trekantsområdet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Vi er desuden projektleder for lokalt forankrede natur- og miljø- og friluftsprojekter. Endelig har vi ansvar for de to naturskoler Søballegård og Tønballe samt en række satellitter.

Kalender

    Se alle...


    Det kan du lave i naturen