Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Trekantsområdet

Naturstyrelsen i Trekantsområdet forvalter statens skove og naturarealer i Trekantsområdet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Vi er desuden projektleder for lokalt forankrede natur- og miljø- og friluftsprojekter. Endelig har vi ansvar for de to naturskoler Søballegård og Tønballe samt en række satellitter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt Naturstyrelsen Trekantsområdet

  På e-mail: 

  På telefon: 72 54 35 85

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00

  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Trekantsområdet
  Gjøddinggård, Førstballevej 2
  7183 Randbøl

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399783
  EAN: 5798000860650

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Inken Breum Larsen

  Skovrider
  Trekantsområdet

  Helle Thuesen

  Naturskoleleder

  Mads Edvardsen

  Naturvejleder og skovløber

  Bernt Kramer

  Naturvejleder og skovløber

  Rikke Dypping Skjøth

  Naturvejleder og Skovløber

  Gert Hougaard Rasmussen

  Naturvejleder og kulturhistoriker

  Simon Bo Sørensen

  Projektleder
  Lavbunds- og vådbundsprojekter, havpattedyr, jagt og jagtleje

  Conny Balsgård Thomsen

  Kontorassistent
  Journalmedarbejder, faktura

  Else Marie Broch

  Overassistent
  Kontering, debitorer, abonnementer, ejendomsskatter

  Jørgen Møller Nissen

  Skovfoged
  Drift

  Kim Klitsgaard

  Skovfoged
  Personaleskovfoged

  Leif Hummelgaard

  Skovløber

  Michael Carlsen

  Skovløber

  Sven Nymark Nielsen

  Skovarbejder

  Peter Bülow Hansen

  Skovløber

  Henrik Lundsberg

  Skovløber

  Jan Hansen

  Skovløber

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.