Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Vadehavet

Naturstyrelsen i Vadehavet forvalter statens skove og naturarealer i området omkring Vadehavet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi administrerer skovloven, og har ansvaret for: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa kommuner. For private skovejere varetager vi tilskudsordningerne til skovdrift og skovrejsning og Natura 2000 anmeldeordningen i samme område.

Desuden rådgiver vi land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Vi overvåger naturen og vandmiljøet i vores del af landet, og vi står for den del af Natura 2000-planlægningen, der er omfattet af skovloven. Desuden fører vi tilsyn med de kommunale spildevandsanlæg.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  Naturstyrelsen
  Skovridervej 3, Arnum
  6510 Gram

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399678
  EAN: 5798000860667

  Find vej (Google maps)

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Tlf. 7254 3331
  E-mail: 

  Åbningstider
  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Vadehavet _570_321

  Lokale medarbejdere

  Bent RasmussenSkovriderVadehavet72 54 36 48
  Ole NoeVildtkonsulentVadehavet20 98 35 80

  Listen viser administrative medarbejdere på enheden. Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 29 74 81 08.

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg