Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Vendsyssel

Naturstyrelsen i Vendsyssel forvalter statens skove og naturarealer i Vendsyssel – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt. 

Ny skov ved Slotved Skov

Naturstyrelsen, Hjørring Kommune og en række lokale interessegrupper rejser ny skov.
Læs om projektet: Skovrejsning Slotved Skov

Skovbryn omkranser åbne, bakkede sletter

Enheden administrerer noget af landets mest storslåede natur i Vendsyssel samt på Læsø og Hirsholmene i Kattegat.
Skovene er hovedsageligt nåleskovsplantager, anlagt for at dæmpe sandflugten i forrige århundrede, men også både gamle og yngre løvskove kan man finde her.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen

   

  Kontakt Naturstyrelsen Vendsyssel

  E-mail: 

  Tlf. 72 54 36 53

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00

  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Vendsyssel
  Sct. Laurentii Vej 148
  9990 Skagen

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399546
  EAN: 5798000860537

  Find vej (Google maps)

   

  Lokale medarbejdere

  Jesper A. Blom Hansen

  Skovrider
  Ledelse

  Mogens Sonne Hansen

  Vildtkonsulent
  Jagt og vildtforvaltning

  Tina Ellis Pedersen

  Sekretær
  Borgerhenvendelser, webbooking

  Jacob Ditlev Funder

  Naturcenterleder
  Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr, Skagen

  Christina Kjærby

  Forstfuldmægtig
  Økonomi, ejendomme, grunde og grønt regnskab

  Thomas Retsloff

  Skovfoged
  Naturvejleder, skilte og publikationer, fortidsminder og IT

  Helene Overby

  Skovfoged
  Friluftsliv, faciliteter, skovrejsning

  Søren Møller Pedersen

  Personaleskovfoged
  Personaleledelse

  Bjarke Huus Jensen

  Biolog
  Naturpleje, forpagtning, LIFE-projekter

  Bjarne Jørgensen

  Skovløber
  Regnskab

  Ellen Marie Tranekær Leed

  Projektleder
  LIFE Læsø

  Helle Kold Jespersen

  Projektleder
  LIFE WETHAB

  Karsten Frisk

  Projektleder
  LIFE-projekter

  Villy Hansen

  Naturvejleder

  Søren O. Sørensen

  Naturvejleder

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.