Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Vendsyssel

Naturstyrelsen i Vendsyssel forvalter statens skove og naturarealer i Vendsyssel – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen

  Kontakt

  E-mail: 

  Tlf. 72 54 36 53

   

  Åbningstider

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00

  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen
  Sct. Laurentii Vej 148
  9990 Skagen

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399546
  EAN: 5798000860537

  Find vej (Google maps)

   

  Lokale medarbejdere

  Jesper A. Blom Hansen

  Skovrider
  Vendsyssel

  Mogens Sonne Hansen

  Vildtkonsulent
  Vendsyssel

  Villy Hansen

  Naturvejleder
  Vendsyssel

  Søren O. Sørensen

  Naturvejleder
  Vendsyssel

  Thomas Retsloff

  Skovfoged og naturvejleder
  Vendsyssel

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg