Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vestjylland

Vis stort kort

Naturstyrelsen i Vestjylland forvalter de arealer, der ses på kortet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi er projektleder for forvaltningsplanen for mink.

Enheden er desuden projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Udinaturen

Find aktuelle arrangementer i Vestjylland


Kontakt

Naturstyrelsen
Sønderby
Gl. Landevej 35
Fabjerg
7620 Lemvig

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399449
EAN: 5798000860605


Find vej (Google maps)

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Tlf. 72 54 36 64
E-mail:
Fax: 97 82 02 40

Åbningstider
Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Naturstyrelsen Vestjylland

Lokale medarbejdere

Thomas Borup Svendsen

Skovrider
Vestjylland

Jens Henrik Jakobsen

Vildtkonsulent
Vestjylland

Brian Kjølhede Jensen

Naturvejleder
Vestjylland

Peter Gammelmark Thing

Naturskoleleder/naturvejleder - booking af naturvejledning, Naturbussen og naturskolen
Vestjylland

Listen viser administrative medarbejdere på enheden. Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 72 54 36 64.

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

FVM-logo.png
Billede_EU_flag.jpg

Naturstyrelsen
Vestjylland

Naturstyrelsen i Vestjylland forvalter statens skove og naturarealer i Vestjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter, og dæmper problematisk sandflugt på strækningen fra Thyborøn til Sidselbjerg Strand ved Houvig.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi er projektleder for forvaltningsplanen for mink.

Enheden er desuden projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

    Se alle...


    Det kan du lave i naturen