Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Vestsjælland

Naturstyrelsen i Vestsjælland forvalter statens skove og naturarealer i Vestsjælland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt. Vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  Naturstyrelsen
  Mantzhøj
  Ulkerupvej 1
  4500 Nykøbing Sj.

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399961
  EAN: 5798000870208

  Find vej (Google maps)

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Tlf.: 72 54 32 88
  E-mail: 

  Åbningstider
  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Naturstyrelsen Vestsjælland

  Lokale medarbejdere

  Jens Peter SimonsenSkovriderVestsjælland72 54 32 6423 23 37 65
  Hans Henrik ErhardiVildtkonsulentVestsjælland72 54 32 6340 19 80 16
  Carsten PoulsenSkovfogedVestsjælland72 54 32 62
  Hans Christian JessenSkovfogedVestsjælland46 49 60 7340 14 60 73
  Lindhardt MikkelsenForstfuldmægtigVestsjælland72 54 32 65
  Berit Land NielsenForstfuldmægtigVestsjælland72 54 32 39
  Palle GraubækOverassistentVestsjælland72 54 32 67
  Bodil Fjelbro KlavsenKontorfuldmægtigVestsjælland72 54 32 61
  Henrik JørgensenSkov- og landskabsingeniørVestsjælland72 54 32 72
  Olaf Gudmann ChristianiCand.scient.Vestsjælland72 54 22 07

  Listen viser medarbejdere på enheden. Skovarbejdere kontaktes via tlf 72 54 32 61.

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  FVM-logo.png
  Billede_EU_flag.jpg