Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Vestsjælland

Naturstyrelsen i Vestsjælland forvalter statens skove og naturarealer i Vestsjælland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt. Vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.Det kan du lave i naturen


 

Kontakt Naturstyrelsen Vestsjælland

E-mail: 

Tlf.: 72 54 32 88

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag til torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Vestsjælland
Mantzhøj
Ulkerupvej 1
4500 Nykøbing Sj.

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399961
EAN: 5798000870208

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Jens Peter Simonsen

Jens Peter Simonsen

Skovrider
Administration
Carsten-Poulsen

Carsten Poulsen

Skovfoged
Naturpleje, naturgenopretning, forpagtning, skovdrift, løvtræskovfoged (DRC) Vestsjælland og Storstrøm
Olaf-Gudmann-Christiani

Olaf Gudmann Christiani

Cand scient biologi, specialkonsulent
Projektleder på vådområde- og lavbundsprojekter i Vest- og Nordsjælland
Hans-Christian-Jessen

Hans Christian Jessen

Skovfoged
Skovdrift, personale, MTB, fortidsminder
Generisk_baggrund

Lindhardt Mikkelsen

Forstfuldmægtig
Ejendomme, udlejning, køb og salg, vedligehold af bygninger, partnerskabsprojekter
Berit-Land-Nielsen

Berit Land Nielsen

Forstfuldmægtig
Projektleder på lavbundsprojekter i Vest- og Nordsjælland, livstræer, NATURA 2000-plejeplaner
Henrik-Jørgensen

Henrik Jørgensen

Vildtkonsulent
Jagt- og vildtforvaltning, skadevoldende vildt, jagtprøver, vildtreservater
Generisk_baggrund

Hans Henrik Erhardi

Vildtkonsulent
Jagt- og vildtforvaltning, skadevoldende vildt, jagtprøver, vildtreservater
Bodil-Fjelbro-Klavsen

Bodil Fjelbro Klavsen

Kontorfuldmægtig
Administration og økonomi, administration af jagtprøver
Palle-Graubæk

Palle Graubæk

Enhedssekretær, Skovløber på Hovvig
Friluftsfaciliteter, booking af skove og lejrpladser, nabohenvendelser
Ebbe-Erforth-Larsen

Ebbe Erforth Larsen

Skovløber
Røsnæs
Henrik-Danshøjgaard

Henrik Danshøjgaard

Skovløber
Boserup Skov
Kristian-Selmer

Kristian Selmer

Skovløber
Bidstrup skovene, jagtprøvesagkyndig
Leif-Nielsen

Leif Nielsen

Skovløber
Annebjerg Skov
Generisk_baggrund

Morten Bidstrup

Skovløber
Kongsøre Skov
Generisk_baggrund

Lars Michael Wehlast Pedersen

Traktorfører
Generisk_baggrund

Palle Andersen

Skovarbejder

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

FVM-logo
Billede_EU_flag

Kalender

    Se alle...