Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vestsjælland

Vis stort kort

Naturstyrelsen i Vestsjælland forvalter de arealer, der ses på kortet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi administrerer skovloven i Vestsjælland, og vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Vi overvåger naturen i vores del af landet, og vi står for den del af Natura 2000-planlægningen, der er omfattet af skovloven.

For private skovejere varetager vi tilskudsordningerne til skovdrift og skovrejsning og Natura 2000 anmeldeordningen.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Ud i naturen

Find aktuelle arrangementer i Vestsjælland


Kontakt

Naturstyrelsen
Mantzhøj
Ulkerupvej 1
4500 Nykøbing Sj.

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399961
EAN: 5798000870208

Find vej (Google maps)

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Tlf.: 72 54 32 88
E-mail: 

Åbningstider
Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Naturstyrelsen Vestsjælland

Lokale medarbejdere

Jens Peter Simonsen

Skovrider
Vestsjælland

Hans Henrik Erhardi

Vildtkonsulent
Vestsjælland

Carsten Poulsen

Skovfoged
Vestsjælland

Hans Christian Jessen

Skovfoged
Vestsjælland

Lindhardt Mikkelsen

Forstfuldmægtig
Vestsjælland

Berit Land Nielsen

Forstfuldmægtig
Vestsjælland

Palle Graubæk

Overassistent
Vestsjælland

Bodil Fjelbro Klavsen

Kontorfuldmægtig
Vestsjælland

Henrik Jørgensen

Skov- og landskabsingeniør
Vestsjælland

Olaf Gudmann Christiani

Cand.scient.
Vestsjælland

Listen viser medarbejdere på enheden. Skovarbejdere kontaktes via tlf 72 54 32 61.

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

FVM-logo.png
Billede_EU_flag.jpg

Naturstyrelsen
Vestsjælland

Naturstyrelsen i Vestsjælland forvalter statens skove og naturarealer i Vestsjælland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt. Vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

    Se alle...


    Det kan du lave i naturen