Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Rød glente

Latin: Milvus milvus

Engelsk: Red kite

Beskyttelse og regulering

Udbredelse

I 1800-tallet var rød glente almindelig i hele Danmark, men især udlægning af forgiftede ådsler og beskydning resulterede i, at arten forsvandt som ynglefugl i slutningen af 1920erne. I 1970erne genindvandrede rød glente til Danmark, og bestanden udgør nu omkring 20-30 par, fortrinsvis i Østjylland. Rød glente ankommer til Danmark i marts og trækker i september igen til vinterkvarterene i Frankrig og Spanien.

Video med rød glente

Se videoklip i wmv-format

Videoklippet er fra Vildt & Jagt i Danmark - lærebogen til den obligatoriske jagtprøve. Fra afsnittet om vildtgenkendelse.

Levevis

Rød glente ses typisk i områder med gammel løvskov, spredte lunde og dyrkede arealer. Reden anlægges som regel i udkanten af større skove og ofte i et bøgetræ i en forladt rede, f.eks. en musvågerede.

Rød glente jager især smågnavere og småfugle, men ådsler udgør også en stor del af fødegrundlaget.

Rød glente er meget sårbar overfor forstyrrelser ved reden, især i æglægnings- og rugeperioden.

Hvad kan hjælpe rød glente?

Forstyrrelser omkring reden kan resultere i, at rød glente opgiver at yngle på den givne lokalitet, og man kan derfor hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en radius af 200 meter fra reden i perioden marts til august.

Yngler rød glente på din ejendom kan du kontakte dit nærmeste statsskovdistrikt for at få nærmere oplysninger.

Hvis du vil vide mere:

Kriterier for gunstig bevaringsstatus (Rapport fra DMU ; pdf; 2,6 Mb)

MiljøDanmark 2/06: Nordens grib vender tilbage (pdf)

Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet (Rapport fra DMU ; pdf; 0,8 Mb)

Dansk Ornitologisk forening - rød glente